domingo, 14 de junio de 2009

ARTE BARROCA

Para darlle unha volta a algunhas das obras, e non esquezas revisar o libro de texto, sempre temos que completar..

BARROCO auriensear

domingo, 7 de junio de 2009

2º ESO: FUNDAMENTOS DO ABSOLUTISMO

Os teóricos da monarquía absoluta apoiábanse basicamente na idea que era unha "monarquía de Dereito Divino”. Esto quere dicir que o poder do rei viña directamente de Deus e que debía exercelo sobre todo o pobo sen que ninguén puidera opoñerselle. O poder político non o entrega Deus ao seu máximo representante na Terra, o Papa, senon ao rei.

Durante os séculos XV, XVI e XVII apareceron teóricos que xustificaban o poder do rei, tamén denominado "príncipe", palabra que engloba a todos os gobernantes ainda que non foran reis, coma os das repúblicas italianas.

Entre estos teóricos destaca o italiano Maquiavelo (1469-1527) que no seu libro "O Principe" escribíu sobre como debería exercer o príncipe o poder para conseguir ser un bon gobernante.Maquiavelo


O principal pensador sobre a monarquía absoluta no s.XVI vai a ser:

Jean Bodin (1530-1596) quen definíu por primeira vez na historia á soberanía coma o "poder absoluto e perpetuo da República", o cal non recaía sobre unha persoa ou familia senon sobre o Estado. A soberanía é o poder absoluto, está por riba das leis.

No s.XVII, o maior filósofo que escribíu sobre o poder absoluto do gobernante foi Thomas Hobbes (1588-1679) Este pensador defendeu o poder dos reis pero o desvinculou das súas oríxes divinas. A defensa da monarquía absoluta queda recollida na súa coñecida obra Leviathan.

Respecto á Igrexa (poder espiritual) e as súas relacións co poder temporal, Hobbes defendía a total submisión da Igrexa ao gobernante.

Tamén do s.XVII, ainda que máis tardío, destaca:

Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) Este crego e pensador francés é tal vez o que máis preto está da idea de monarquía absoluta imperante en Francia no s.XVII, representado por Luis XIV "O rei sol". A súa principal obra "Política segundo as Sagradas Escrituras" recolle a idea de que o poder é transmitido directamente por Deus ao Rei, polo que éste é só responsable ante a divindade e non ante os seus súbditos. Nembargante a súa idea de absolutismo é diferente á de Hobbes xa que pensa que o soberano debe amosar o espírito cristián de xustiza e rectitude. Será o temor de Deus o único freo á actuación dos soberanos.

2º ESO: A EUROPA DO ABSOLUTISMO

Ao longo do s.XVI España mantivo a súa hexemonía grazas á chegada de ouro e prata das minas Americanas, e como ben sabes foise reducindo o volume destes metais prezosos polo esgotamento das minas, engadido á menor demanda americana de produtos manufacturados grazas á maior capacidade de autoabastecemento do novo continente, levou a unha crise económica á España do XVII.

Na Europa resultante tras a sinatura da Paz de Westfalia, cun novo mapa e co afianzamento dunha nova potencia, Francia, coincidente coa decadencia española e o afundimento dos Habsburgo.

No XVII dase paso aos Estados-nación e á consolidación das monarquías absolutas, así coma o afundimento de grandes imperios supranacionais coma o español. Tamén asistiuse a unha liberdade relixiosa tras máis dun século de guerras de relixión.

Francia será a cuna desa nova forma de entender á monarquía absoluta, acaparará nas súas mans todo o poder que provén de Deus por eso non ten que rendir contas a ninguén soamente a Deus.

As características desta monarquía absoluta son:

- o rei era a encarnación do Estado.
- Ostenta os tres máximos poderes: leislativo, exectuvo e xudicial.
- Dirixe a política interior e exterior.
- Non estaba sometido a control.
- Axúdase de ministros, conselleiros, secretarios e funcionarios.

- Luis XIV, o rei Sol, é o máximo representante de monarca absoluto.

Luis XIX, o "Rei Sol"

Luis XIV deixará as finanzas do Estado en máns de Colbert que defenderá unha teoría económica: o mercantilismo. O mercantilismo se basa nunha idea: a economía dun Estado depende da acumulación de metais preciosos. E para poder desenvolver esa idea, o mercantilismo defende que a economía debe fomentar dúas accións: comprar o menos posible e vender o máis posible. É dicir: trátase de reducir ao máximo as importacións e aumentar as exportacións.


Colbert

Video sobre Luis XIVACTIVIDADE.

Completa o cadro cos cambios que se produciron en Europa trala Paz de Westfalia.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ACLARANDO COUSAS

Iste espazo pretende ser un lugar de aportación e intercambio de experiencias amáis dunha proposta motivadora de integración das tecnoloxías ás clases de ciencias sociais, dentro e fóra do centro educativo. Desexo que este punto de encontro virtual sexa enriquecedor e motivante para a vosa -e a miña - formación.

Tódala información, imaxes, enlaces ou contidos neste blog teñen única e exclusivamente unha intencionalidade didáctica cuxa función é meramente educativa. No caso de que calquera persoa considere que se vulneran os seus dereitos de autor pódese dirixir ao autor do blog na seguinte dirección csjguede@gmail.com
para solicitar a retirada de inmediato do material que considere da súa propiedade intelectual.

DEIXÁRONSE CAER