jueves, 21 de febrero de 2013

IMPERIALISMO E DESCOLONIZACIÓN

Interesante video realizado por Pedro Cruz en Vimeo que amosa como ao longo de algo máis de 200 anos (dende o 1800 ata o 2008) os grandes imperios coloniais: Británico, Español, Portugués e Francés foron perdendo paulatinamente os seus distintos territorios.ACTIVIDADES:

Anota nos comentarios as respostas ás seguintes cuestións.
 1. Cal foi a primeira colonia en independizarse para cada un dos imperios?
 2. Cal foi última?
 3. En que momento da historia se da un maior proceso de descolonización?
 4. Coinciden no tempo estos procesos para tódolos imperios?
 5. Existen territorios baixo dominio dalgún dos estados citados? Pon exemplos.

miércoles, 20 de febrero de 2013

OS XESUITAS EN OURENSE

Un día 2 de abril de 1767 o rei Carlos III redacta a orde que expulsa aos xesuitas de España (Pragmática Sanción) a cal lle será comunicada ao Papa Clemente XIII días máis tarde.


A que hoxe é a orde relixiosa masculina máis grande do mundo creouse no 1534 en París, é a Compañía de Xesús, fundada por San Ignacio de Loyola e San Francisco Xavier.


Esta orde relixiosa do mesmo xeito que as demáis ordes emiten tres votos (obediencia, pobreza e castidade) e a curiosidade reside no cuarto voto, o "circa missiones", é dicir, obediencia cega ao Papa. Polo tema do Humanismo e Renacemento  xa sabedes que a orde xesuita foi un dos instrumentos de loita contra o protestantismo que empregará a Igrexa católica na Idade Moderna.

A Compañía tamén xogou un importante papel evanxelizador, e neste contexto baséase a película A Misión que próximamente veremos na aula. Tamén na cidade de Ourense temos presencia xesuita e como non, unha historia que contar. ¿Anímaste? Sobre o guión de traballo da cidade como aula aberta, tendes a oportunidade de profundar na historia do edificio e máis da función que desenvolveu, e desenvolve, ao longo dos anos. Un edificio singular que contrasta con todos os que tendes estudado ata o momento.

Fonte da imaxe: enlace

Algunhas consideracións para o visionado:


Obxectivos:

 • Diferenciar o poder espiritual da Igrexa fronte ao poder civil dos estados.
 • Analizar a misión evanxelizadora en América na época colonial.
 • Entender os conflictos socio-políticos das antigas colonias de España e Portugal en Latinoamérica.
 • Analizar a tensión Igrexa-Estado que se reflicte na película.
 • Comprender os acontecementos máis importantes do período, e o impacto colonial sobre a poboación indíxena.
 • Coñecer as causas da aculturación das sociedades que foron conquistadas.
Entregarase un guión individualizado para a análise da película tralo seu visionado e posterior cine-fórum.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ACLARANDO COUSAS

Iste espazo pretende ser un lugar de aportación e intercambio de experiencias amáis dunha proposta motivadora de integración das tecnoloxías ás clases de ciencias sociais, dentro e fóra do centro educativo. Desexo que este punto de encontro virtual sexa enriquecedor e motivante para a vosa -e a miña - formación.

Tódala información, imaxes, enlaces ou contidos neste blog teñen única e exclusivamente unha intencionalidade didáctica cuxa función é meramente educativa. No caso de que calquera persoa considere que se vulneran os seus dereitos de autor pódese dirixir ao autor do blog na seguinte dirección csjguede@gmail.com
para solicitar a retirada de inmediato do material que considere da súa propiedade intelectual.

DEIXÁRONSE CAER