CLIMAS DA TERRA

Na Terra distínguense tres zonas climáticas: cálida, temperada e fría.
As zoas de climas cálidos está situada entre o Trópico de Cáncer e o Trópico de Capricornio e caracterízase por:

  • Ter unhas temperaturas elevadas durante todo o ano. Media superior a 20 graos centígrados.

  • Diferénciase entre o clima ecuatorial, clima tropical e clima desértico.

Localízanse entre os 0 e 30 graos de latitude Norte e Sur.

Comentarios