A GRANDE DEPRESIÓN: ACTIVIDADE

Fago unha proposta de traballo voluntario para traballar as competencias básicas tales como competencia social e cidadá (reflexionar de forma crítica sobre algúns problemas sociais), tratamento da información e competencia dixital (obter información e procesala a través de distintas fontes), competencia para aprender a aprender e autonomía e iniciativa persoal.

Analiza a seguinte imaxe e relacionándoa co estudado na aula. Podes deixar o nome e o resultado do traballo ao pé da entrada nos comentarios.Para rematar dúas imaxes máis, unha é das "Hoovervilles" guetos marxinais que recibiron ese nome ironicamente polo presidente republicano Hoover, onde se hacinaban centos de miles de cidadáns parados e na auténtica miseria senningún tipo de condicións hixiénico-sanitarias.
A outra imaxe corresponde ao que poderíamos chamar an novas Hoovervilles, os ranchitos de Caracas, onde viven millóns de persoas na pobreza (outra cousa distinta é analisar as causas do por qué destos guetos, cecáis noutra ocasión).

Ranchitos en Caracas (pincha sobre a imaxe para ampliar)

Como películas relacioadas co tema temos As uvas da ira de John Ford (1940) basada nunha novela do mesmo nome de John Steinbeck, hai unha frase que recolle unha realidade social en EE.UU, as ofertas abusivas que facían os empresarios aos obreiros àra non perder o emprego, a fame facía que os obreiros aceptasen estas condicións con salarios que apenas chegaba para alimentar á familia mentres que os beneficios dos empresarios e terratenentes aumentaban (situación parecida á feudal).

"Un home que ten un tiro de cabalos, que os emprega para arar e cultivar e segar, a él nunca se lle ocurriría deixalos que se morisen de fame cando non están traballando.

Esos son cabalos… nós somos homes [e nos deixan morir de fame]"

Deixo a película por se alguén ten interés en pasar un par de horas vendo un clásico na historia do cinema cun valor engadido, está relacioada co tema estudado e é unha boa ocasión para visionar un filme que noutras circunstancias seguro que moitos non fariades.


LAS UVAS DE LA IRA, JOHN FORD - 1940 -


Se non funciona ou queres velo a maior tamaño pincha eiquí.

Comentarios