A GRANDE DEPRESIÓN

Estamos a piques de reamatar esta parte do tema, correspondente aos anos de entreguerras. Nesta ocasión falaremos do periodo coñecido como a Grande Depresión.

A crise da que falamos de EE.UU afectou a todo o mundo, con especial atención aos paises europeos e Latinoamérica dependentes dos seus préstamos e das súas inversións. Esto trouxo consigo a retirada de capitais americanos e á ruína de moitas entidades financieiras. No caso de Rusia os efectos da crise notáronse en menor medida xa que alí existía un réxime de economía planificada. As caracteríticas comúns que presentou este momento foron:
 • Retroceso dos intercambios internacionais: a necesidade dos paises de asegurarse os mercados para os seus produtos levounos a fixar elvadas taxas aduaneiras (proteccionismo).

     Colas para obter comida gratis só desempregados

    • Descenso da producción industrial debido á diminución dos intercambios comerciais que trouxo como consecuencia o aumento desmesurado do paro.

    • Incidencia social: aumenta o desemprego e a miseria con especial atención nas clases medias. Serán estas clases sociais as que se acollerán aos fascismos posteriormente.

    Comedor social con numerosos parados (observade sólo homes)

    Muller e os seus fillos nos "Hoover-villes"

    Neste contexto foron frecuentes as movilizacións obreiras, folgas e manifestacións, que foron reprimidas polas autoridades de forma contundente ante o temor do espallamento dunha revolución social.

    Comentarios