HUMANISMO, REFORMA E RENACEMENTO

Déixovos os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do tema que comezamos hai uns días atrás, e a presentación da parte correspondente a arquitectura renacentista.


OBXECTIVOS

Comprender as orixes, as principais características e a evolución do pensamento humanista.
Explicar a importancia da invención da imprenta de Gutenberg na difusión do Humanismo así como a contribución das academias e as universidades.
Entender as causas da reforma eclesiástica protestante.
Expor os principios básicos en que se fundamenta a Reforma luterana.
Diferenciar os principais aspectos das diferentes doutrinas reformistas.
Analizar a reacción da Igrexa católica e o proceso de Contrarreforma relixiosa.
Recoñecer a concepción da arte renacentista.
Comentar obras artísticas representativas do Quattrocento e o Cinquecento.
Identificar obras significativas do Renacemento en Flandres, Alemaña e Francia.Aprender a utilizar con precisión o vocabulario introducido neste tema.

CONTIDOS

O Humanismo.
Explicación da novidade introducida pola imprenta de Gutenberg e a súa contribución á difusión do Humanismo.
A Reforma relixiosa.
Localización nun mapa da difusión da Reforma.
Comparación da doutrina, o culto e a organización dos católicos, luteranos, calvinistas e anglicanos.
Exposición das razóns para o restablecemento da Inquisición española en relación coa loita contra os protestantes.
Enumeración das medidas disciplinarias adoptadas no Concilio de Trento.
A difusión da Contrarreforma.
Os cortesáns e os mecenas.
A concepción da arte do Renacemento.
O Quattrocento.
O Cinquecento.
A difusión do Renacemento en Flandres, Alemaña e Francia.Observación e análise das obras do Renacemento italiano.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

Pescudar se recoñecen as características fundamentais do pensamento humanista.
Ver se valoran a importancia que tivo a imprenta na difusión do Humanismo.
Confirmar que distinguen as características das principais doutrinas reformistas: luteranismo, calvinismo e anglicanismo.
Observar se comprenden as medidas que impulsou a Igrexa católica para frear a expansión do protestantismo.
Constatar que explican as principais preocupacións da arte renacentista.
Verificar que recoñecen os artistas e as obras máis importantes do Quattrocento e o Cinquecento.Comprobar que establecen as similitudes e diferenzas entre o Renacemento italiano e a arte deste período noutros países europeos .


Comentarios

andrea.b dixo…
Moi interesante.
pareceme moi boa idea que un profesor faga cousas novas e modernas para o aprendizaxe.
Moitas grazas. En ocasións non é por falla de vontade, senon de tempo. Tentaremso facelo o mellor posible, e se serve de apoio para a aprendizaxe o obxectivo queda máis que cuberto. Saúdos.
Anónimo dixo…
Poderiasme dicir propostas de traballo

2ºeso B
Anónimo dixo…
Poderiasme dicir propostas de traballo para o tema de arquitectura renacentista?
pablo dixo…
pablete sampayo esto foi unha ba manerira de aprendizaxe e unha nova forma de aprender gustame sigue con esto e arovarei seguro je je je mejor dito intentareino
Para anónimo de 2ºB (intentade identificarvos para saber a quén me dirixo), unha proposta que reforce e amplíe os contidos podería ser: "características da arquitectura renacentista e a importancia da perspectiva".
Outra proposta que considero máis interesante e potencia o coñecemento do máis próximo: "a arquitectura renacentista en Galicia e Ourense".
Podedes empregar o clásico sistema de sempre ou realizar unha presentación de power point orixinal.
Pablo, alégrome que te motive este sistema, todo suma se ao final serve para mellorar e o que tí dis, para aprender e espertar a vosa curiosidade. Estou convencido de que aprobarás a consecuencia do teu interese. Saúdos.
Lara dixo…
Lara,paréceme moi ben o feito de que o profesor faga un blog onde se poñan propostas de traballo, contidos máis importantes dos temas que estamos a tratar na clase, videos que xa se puxeron na clase, poder volvelos a ver e coller as características máis importantes ou se non che deu tempo a coller algún apunte na clase, podelo coller.
Saudos.
Grazas Lara. Esa é a intención de que esto sexa un lugar de intercambio, espero que non sexa para facer as cousas que debemos facer na clase, esto é como reforzo ou complemento para repaso, espero. Hoxe faltaxes, ¿todo ben?, cando volvas levarás unha agradable sorpresa seguro. Saúdos á familia