4º ESO: NACIONALISMO GALEGO E CASTELAO

Non podía deixar o tema sen facer referencia a Castelao. A finais do XIX xurdíu unha corrente ideolóxica que atisbaba a persaonalidade nacionalista galega que completaba as ideas máis románticas do Rexurdimento e os provincialistas (Camino, Añón, Pintos, Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Curros Enríquez ou Lamas Carvajal).
Rosalía de Castro


No 1889 Alfredo Brañas falaba por aquel entón das dúas patrias, a común e a rexional, iniciando o rexionalismo xunto a Manuel Murguía, reclamando a autonomía para Galicia -isto é, o dereito dos galegos a gobernarse a sí mesmos -, a erradicación do caciquismo e a cooficilaidade do galego, entre outras medidas para paliar o atraso económico de Galicia. As primeiras asociacións do galeguismo coma a Asociación Rexionalista Galega ou a Liga Galega da Coruña tiveron unha vida curta e unha pobre acción política.


Sepulcro de Alfredo Brañas no Panteón de Galegos Ilustres, Santiafgo de CompostelaNeste contexto, as Irmandades da Fala (Antón Villar Ponte - propón a intervención do nacionalismo na política-, Vicente Risco - mási moderado propón a acción cultural-, Otero Pedrayo, etc.), defenderon a autonomía integral para Galicia.


Estatua de Otero Pedrayo na Paza do Correxidor, OurenseDurante a ditadura de Primo de Rivera o nacionalismo galego tivo que pasar á clandestinidade e cesar a súa actividade pública centrándose na cultura. No 1920 publicouse na nosa cidade o primeiro número da revista Nós, dous eran os seus cometidos principais, por un lado descubrir e potenciar a identidade galega e por outro acercar as novas ideas que xurdían en Europa e achegando as dúas culturas que se consideraban máis próximas á galega: a irlandesa e a portuguesa. Ao ser unha revista eminentemente galega, Vicente Risco que foi o director literario quixo dotala de unha imaxe típica, polo que designou a Castelao o responsable artístico e o lugar de impresión foi precisamente na imprenta do diario La Región e a partir do 1925 trasládase a impresión a Santiago de Compostela.portada da revista NósA ditadura de Primo de Rivera suspendeu a súa publicación e retomouse no 1925. O derradeiro número foi pouco antes de rpoclamarse a ditadura militar do 1936 que non se chegou a publicar debido á queima da imprenta de Anxel Casal (tan só se conservan dous números).


Castelao é unha das figuras salientables do nacionalismo galego, un dos primeiros membros das Irmandades da Fala, e un dos membros activos do galeguismo (no 1931 intégrase no Partido Galeguista). Vivíu os primeiros anos do franquismo no exilio onde levou a cabo unha intensa actividade en prol do goberno da República. O seu ideario político quedou reflectido na obra Sempre en Galiza. Castelao foi ademáis o primeiro caricaturista en Galicia e España. A través das súas satíricas caricaturas pódese facer un estudo sociolóxico da sociedade galega de principios de século, este será o motivo do seguinte post, onde farei unha proposta de traballo e unhas activides de ampliación.
CastelaoACTIVIDADES:


1.- Consulta a seguinte páxina web e responde ás preguntas:
  • Cales eran os principais obxectivos das Irmandades de Fala?
  • En que publicación difundiron as súas ideas?
  • Quen foi Afonso Daniel Rodríguez Castelao?

2.- Observa a seguinte imaxe e responde:


O león domesticado polo sapo• Que metáfora representa Castelao neste debuxo?
• Por que utiliza Castelao o recurso do sapo?

No caso de que non sexas quen de atopar a solución pinchando aquí terás unha boa axuda


3.- Podes realizar un traballo de investigación (en formato PPT) sobre o medio ou o espazo onde se desnvolven as esceas, tipos de persoaxes (poderíase facer un esquema/organización xerárquica da sociedade galega a través das caricaturas de Castelao), a temática, quen fala castelán nos seus debuxos e cal é a intención de Castelao, qué tópicos se recollen nas súas caricaturas (peiteados, sombreiros, calzado, vestimentas, et.) Pinchando aquí atoparás unha ampla colección de caricaturas.

4.- Neste post, acompaña a imaxe da escultura a Ramón Otero Pedrayo na praza do Correxidor, saberías dicir en que lugar de Ourense se atopa a escultura en homenaxe a Castelao? Que outras imaxes de escritores ilustres hai pola cidade e en que lugares as podemos visitar?


Comentarios

Anónimo dixo…
Castelao intentou mover fios para que en Galiza fora oficial a lingua galega, e na imaxe mostrase o sapo ( Castelao ) fronte á sociedade ( o león )
Anónimo dixo…
daniel y clau
forte contra o débil, pero agora é o forte o que se volve débil. Trátase dunha metáfora do pobo forte e unido, representado polo león, e dominado (domesticado) por unha soa persoa, que sería o sapo.
Anónimo dixo…
2a)representa que os das clases altas dominan aos campesiños(clases baixas).Almu y Lucía
Anónimo dixo…
1.a)protexer a lingua galega e enaltecer a cultura galega
b)"O boletín, o vocerio do ideario das Irmandades da Fala en Galicia e nas colonias galegas de América e de Portugal"
c)clásico da literatura galega en tódolos xéneros que cultivou: novela, teatro, narrativa breve e ensaio político

2.a)os pequenos da sociedade(listos) domestican aos grandes(pobo)
b)porque é débil e pequeno
4.na calle colón
Jorge y Juampe
Anónimo dixo…
2b)porque era o que se vivia na sociedade dese momento.Almu y Lucía
Anónimo dixo…
antia e uxia
2.

a) os cultos aínda q sean débiles dominan a aqueles q se creen superiores ainda q os seus coñecementos non o demostren. e se crean fortes.
Anónimo dixo…
Brais y Joel:
5-a)Reducir o poder economico e social da igrexa
b) Grande cantidade de intereses;oposicion das cortes.
c)Redución do desproporcionado numero de oficiais, desaparición do Consello Superior de Xustiza Militar,inversión en novos equipamentos.
________________________________________________

2)
6-a)Valentín Paz Andrade, Alexandre Bóveda, Vicente Risco, Lois Tobío e Ricardo Carballo Calero.
b)II República
c)Decembro de 1932
d)O apoio do 77% dos concellos galegos, que representaban o 84,7% da poboación.
e)Por culpa da Guerra Civil.
________________________________________________

2- a) Quere dicir que os fortes, é dicir o pobo, está sendo dominado por unha soa persoa que sería o sapo.
b) Porque o sapo produce aversión e noxo, como o que il sente polas persoas que se caracterizan desa maneira.
Algúns andiveron preto da resposta, aínda que faltou indagar e profundar algo máis, cecáis foi a falta de tempo.

–Que metáfora representa Castelao...?

É un humor baseado nos contrapostos, como o forte contra o débil; mais agora é o forte o que se volve débil. É unha metáfora do pobo, forte e unido, representado polo león, é dominado ou domesticado por unha soa persoa, o sapo.

Castelao emprega o recurso do sapo porque é un animal que, aínda que é pequeno e débil, produce aversión e noxo, as mesmas sensacións que ten Castelao ante as persoas que intenta caracterizar deste xeito.
Anónimo dixo…
Ana Rodríguez e Xabier
Castelao quere representar ao forte e ao débil, agora o forte (león) é o máis débil (sapo). é unha metáfora do pobo forte e unido.
Anónimo dixo…
-el fuerte contra el débil, pero ahora es el fuerte el que se vuelve débil.Representado por el león, y dominado (domesticado) por una sola persona, el sapo.

-Este recurso está muy pensado ya que el sapo es un animal que, aunque es pequeño y débil, produce aversión y asco, las mismas sensaciones que causan los dominadores.
Anónimo dixo…
Grupo 4 Belén G.Martínez y Belén G. Calvo
2a-con esta metáfora Castelao intenta facernos ver que o máis débil(sapo)é capaz de dominar ao másis forte(león- o pobo).
2b- Emprega o sapo para elaborar un símil entre o noxo que produce este animal cos dominadores. Porque aínda que é pequeno e débil é capaz de dominar ao máis forte.
Anónimo dixo…
abraham, ana , antela Mª
-el fuerte contra el débil, pero ahora es el fuerte el que se vuelve débil.Representado por el león, y dominado (domesticado) por una sola persona, el sapo.

-Este recurso está muy pensado ya que el sapo es un animal que, aunque es pequeño y débil, produce aversión y asco, las mismas sensaciones que causan los dominadores.
Grupo 3: nº 5 y 6 (4º A) dixo…
NACIONALISMO GALEGO E CASTELAO:

1.- As Irmandades da Fala creáronse para a defensa e dignificación do idioma. As primeiras Irmandades creáronse na Coruña no 1916. Para difundir o seu ideario editaron unha publicación periódica totalmente en galego: A Nosa Terra. Os seus membros máis salientables foron os irmáns Vilar Ponte, Vicente Rísco, Ramón Cabanillas, etc.
2.- Na publicación A Nosa Terra.
3.- É un clásico da literatura galega en tódolos xéneros que cultivou: novela, teatro, pequena obra ensaística... Castelao paricipou activa e directamente na política do país (foi deputado da República nas filas do Partido Galeguista).

IMAXE CASELAO: O león domesticado polo sapo.

1.- É unha reflexión do propio Catelao que compara ó débil e ó forte, emprega o humor baseado en contrapostos. Trátase dunha metáfora do pobo forte e unido, representado polo león e dominado e domesticado polo sapo.
Andrea Baross/ David Carro. dixo…
1-As Irmandades promoveron a elaboración de diccionarios e gramáticas,de estudios linguísticos e promoveron o galego na Administración e no ensino.
potenciación da actividade editorial nas principais cidades galegas: Céltiga en Ferrol, Lar na Coruña,Alborada en Pontevedra... Apareceu a revista Nós.

- Na revista Nós.

-Afonso Daniel Rodríguez Castelao foi un dos membros da revista Nós. É un clásico da literatura galega en tódolos xéneros que cultivou: novela, teatro, narrativa breve e ensaio político.

2- É unha reflexión de Castelao na que emplea una humor basado no forte contra o débil. é unha metáfora do pobo forte e unido, representado polo león domesticado polo sapo.

- Porque aínda que é un animal pequeno e débil, prodice aversión e noxo, as mismas sensacións que causan os dominadores.
Anónimo dixo…
Actividades:
1-Cales eran os principais obxectivos das Irmandades de Fala?
Traballo a prol do pobo galego e no fomento agarimoso da lingua e no estudo dos nosos problemas económicos.
A cooficialidade do galego e mais do castelán e o control sobre os ferrocarrís e a banca.

-En que publicación difundiron as súas ideas?
Na revista A Nosa Terra.

-Quen foi Afonso Daniel Rodríguez Castelao?

Foi un ilustrador da vida galega e participou no grupo Nós, era un apaixonado e activolíder político en pro da autonomía para Galicia e da resolución dos problemas sociais e económicos da súa benquerida patria galega.

Andrea Mariño e Aldara Méndez.
Anónimo dixo…
1) Cales eran os principais obxectivos das Irmandades de Fala?

-Autonomía integral para Galicia.
-Autonomía municipal.
-Ingreso de Galicia na Liga das Nacións.
-Federalismo con Portugal.
-Cooficialidade linguística.

2)En que publicación difundiron as súas ideas?

A través dun xornal en galego, chamado A Nosa Terra.

3)Quen foi Afonso Daniel Rodríguez Castelao?

Foi un político, pintor, médico( só o estudou por amor ao seu pai pero non o exercia por amor a humanidade), debuxante e sobre todo destacou por ser escritor. Tamén foi un dos pais do nacionalismo galego.

4) Que representa Castelao neste debuxo?

Representa a debilidade e a fortaleza, o débil vólvese forte e o forte débil.
Aquí o león representa o que se volve débil pero que sería o forte e representa ao pobo. O sapo representa a fortaleza pero enrealidade é o ser débil, o que está dominado.

Porque utiliza Castelao o recurso do sapo?

Porque así representa que o débil e dominado pode volverse forte e dominar ao que xa era forte.
Anónimo dixo…
1. As irmandades da fala elaborarón diccionarios e gramaticos,reivindicaron apresenza do galego na administracion e no ensino. promoveron a actividade editorial e apareceu a revista NóS.

2.A revista Nós.

3.Castelao é un clasico da literatura galega en todos seus xeneros.Ten unha gran significación politica plasmada en todas as suas obras.


2) é unha metafora do pobo fortemente unido representado polo león e dominado polo sapo.


Pedro y María
David y Bea dixo…
O comentario sen nome é de Davi e Bea.
Anónimo dixo…
Pois Castelao quere representar que os débiles unidos tamén poden dominar os fortees