A GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Actividades:

Podes ampliar información sobre as Brigadas Internacionais neste enlace.


Polo bando franquista podes ler este artículo publicado no país sobre a importancia dos marroquís no exército nacional.Consulta a seguinte páxina e responde ás cuestións:
– Os consellos de guerra amparábanse en…


A Constitución republicana. A lei de responsabilidades políticas.


– A represión produciuse en…


A zona franquista. A zona republicana. As dúas zonas.


– A represión na zona republicana protagonizárona…


As masas. As forzas de seguridade. O exército.


– Desde o Estado intentouse acabar coas matanzas mediante a creación do ...


Corpo de policía. Endurecemento de penas. Tribunal especial.


- A represión fascista foi diferente á republicana porque...


Causou menos vítimas. Era unha estratexia deseñada. Era ideolóxica.


– Os sublevados estenderon a represión á fronte mediante…


Os bombardeos. A pillaxe. As ameazas.


AUDIOVISUAIS:


Video documental sobre os brigadistas supervivientes emitido na 2 de TVE titulado "A historia da brigada Abraham Lincoln"
VIDEO "O SOÑO DERROTADO"DOCUMENTAL DA BBC SOBRE A GUERRA CIVIL

Comentarios

Anónimo dixo…
Elo, I'm a freshman. Better had say howdy.

Take care and Thank you (apologise if this is the wrong thread to put this post)