GUERRA CIVIL: PARTE II

A evolución bélica pódese resumir en tres momentos clave:

1.- O avance cara a Madrid.
2.- A Batalla do Norte.
3.- A Batalla do Ebro.

No seguinte video podes ampliar información sobre o desenvolvemento do conflicto armado.

O parte final de guerra que puxo fin ao conflicto foi asinado o 1 de abril de 1939 e foi transmitido por Radio Nacional de España, foi a fin da guerra e o inicio dunha ditadura, o documento histórico é iste:

Mentres se producía a guerra en España, no resto de Europa temén se vivían momentos de tensión. En 1936 Hitler xa ocupada o poder en Alemaña, fundara o III Reich e executaba os seus plans para dominar Europa enmarcada na teoría do espazo vital que orquestou engadido á incapacidade das democracias occidentais para evitalo. Como consecuencia no 1939 estalou a IIGM en Europa, un conflicto no que morreron millóns de persoas e as perdas materiais foron enormes. Este será o motivo do próximo tema.


ACTIVIDADES.


1.- Explica como responderon os seguintes colectivos á crise da Restauración: anarquistas, socialistas e republicanos.


2.- Indica as principais causas que conduciron á ditadura de Primo de Rivera e as medidas de goberno que adoptou.


3.- Data os seguintes feitos e ordénaos cronoloxicamente.
4.- Relaciona os seguintes acontecementos coas súas consecuencias.


5.- Visita a seguinte páxina web e responde ás cuesións:


http://guerracivil.sotmar.net/pagina2.htm


Le as explicacións da páxina web e céntrate no apartado adiacado ao Bienio Reformista:

a) Que accións adoptou o goberno de Azaña respecto á Igrexa católica.
b) Enumera as causas que dificultaron a reforma agraria.
c) Cal eran as deficiencias do exército que Azaña intentou solucionar.

6.- Le este artigo sobre o Esttuto do 36 e responde ás preguntas.


http://www.novoestatuto.com/rec.php?id=11&lang=gal


a) Quen foron os principais artífices do Estatuto de Autonomía.
b) En que contexto político se redactou o Estatuto?
c) Cando foi aprobado o texto definitivo do Estatuto?
d) Cal foi o resultado do referendo do 36?
e) Por que o Estatuto non foi aprobado nas Cortes?

Comentarios

Anónimo dixo…
5a)La pretensión del equipo de gobierno era la de reducir la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia católica.Almu y Lucía
Anónimo dixo…
5b)Debido á oposición da igrexa e dos grandes propietarios. Almu y Lucía
Anónimo dixo…
5c)Azaña quien desarrolló una profunda reforma militar que perseguía los objetivos de funcionalidad (reducción del desproporcionado número de oficiales), sometimiento al poder civil (para lo que se hizo desaparecer el Consejo Superior de Justicia Militar, los gobernadores militares y la prensa del Ejército) y tecnificación (inversión en nuevos equipamientos).Almu y Lucía
Anónimo dixo…
daniel y claudia
5a)Intentase diminuir o peso da Igrexa Catolica e a súa influencia na educación. A nova Constitución separaou a Igrexa do Estado e,como consecuencia disto,abuliuse o orzamento de culto e clero,prohibiuselles o ensino , as ordes relixiosas e disolveuse a compañía de Xesús.Tamén se introduciron o matrimonio e os enterros civís e se elaborou unha lei de divorcio.
b)A republica tratou o problema do latifundio.Nalgunhas zonas de España,sobre todo en Estremadura e Andalucía, existian centos de milleros de xornaleiros sen terras que vivian nunha situacion de extrema miseria, mentres que as propiedades estaban en mans duns centenares de propietarios.
c)O exercito estaba atrasado técnicamente e cun exceso de mandos con relación á tropa.
Anónimo dixo…
6a)Valentín Paz Andrade, Alexandre Bóveda, Vicente Risco, Lois Tobío e Ricardo Carballo Calero. Almu y Lucía
Anónimo dixo…
ARI Y YURE.

5.a)Reducir la fuerza económica y social de la Iglesia católica.
b)-graves deficiencias de tecnificación
-inversión
-propiedade
c)deficiencias de ordenación, tecnificación e identidade.

6.a)Valentín Paz Andrade, Alexandre Bóveda, Vicente Risco, Lois Tobío e Ricardo Carballo Calero.
b)Fronte popular.
c)1 de febreiro de 1938
d)cooficialidade do galego e do español en Galiza e proposta dun modelo máis aberto de democracia directa.
e)A Guerra Civil impediu a súa discusión nas Cortes.
Anónimo dixo…
5)
a- Reducir a forza economica e social da Iglesia católica.
b- Deficiencias de tecnificación, inversión e propiedade.
c- Graves deficiencias de ordenación, tecnificación e identidade.

6)
a- Valentín Paz Andrade, Alexandre Bóveda, Vicente Risco, Lois Tobío e Ricardo Carballo Calero.
b- Fronte popular.
c- 1 de febreiro de 1938
d- Cooficialidade do galego e do español en Galiza e propoñía un modelo máis aberto de democracia directa.
e- Porque a Guerra Civil impediu a súa discusión nelas.

Cris y Paula
Anónimo dixo…
5.a)reducir o poder da iglesia sobre a población.
b)debido á oposición da iglesia e dos grandes propietarios
c)deficiencias de ordenación, tecnificación e identidad.

6.a)Maciá,Largo Caballero,Vicente Risco...
b)Nas eleccións entre o frente popular e o bloque nacional (xusto antes do golpe de estado)
c)1932
d)a aprobación do estatuto de autonomía catalán
e)porque estalou a guerra civil española

Jorge e Juampe
Anónimo dixo…
6c)28 de xuño de 1936. Almu y Lucía
Anónimo dixo…
6b)Por mor da chegada do 'bienio negro' o plebiscito tivo que adiarse ‘sine die’ ata que co trunfo da coalición electoral da Fronte Popular en 1936. Almu y Lucía
Anónimo dixo…
6d)Os resultados da consulta popular foron sorprendentes, froito dunha gran mobilización social e algunha que outra irregularidade, ao acadar o 'si' o 74% do censo electoral, superando os dous tercios esixidos pola Constitución.Almu y Lucía
Anónimo dixo…
antia e uxía

5.

a)La cuestión religiosa fue sin duda una de las que más crisparon a la sociedad de los años treinta. La pretensión del equipo de gobierno era la de reducir la extraordinaria fuerza económica y social de la Iglesia
católica.

b)graves deficiencias de tecnificación, inversión y propiedad.

c)el Ejército español era una institución con graves deficiencias de ordenación, tecnificación e identidad

6.

a)
b) republicano
c)1 de febreiro de 1938
d)ao acadar o 'si' o 74% do censo electoral, superando os dous tercios esixido.
e)refrendaba a cooficialidade do galego e do español en Galiza e propoñía un modelo máis aberto de democracia directa.

a)
Anónimo dixo…
6e)Non obstante, o Estatuto de Autonomía de Galicia chegou a tomar estado parlamentario -grazas á teima de Castelao, segundo afirma Ramón Villares en Historia de Galicia, Galaxia, 2004- na sesión das Cortes republicanas celebrada no mosteiro de Montserrat o 1 de febreiro de 1938.Almu y Lucía
Bea dixo…
1)Explica como responderon os seguintes colectivos á crise da Restauración: anarquistas, socialistas e republicanos.

Anarquistas: responderon cunha folga.
Socialistas: Igual que os anarquistas responderon cunha folga e a maiores con manifestacións.
Republicanos:responderon con pronunciamentos militares, os cales fracasaron.