PREHISTORIA II

A segunda parte deste grupo de actividades de ampliación completan a parte sobre a teoría da evolución e a orixe da especie humana. Podemos completar esta parte do tema con estas actividades.1.- A evolución humana non é un proceso uniforme. Con isto queremos dicir que está suxeita a múltiples cambios que non todos conducen nin na mesma dirección, é dicir, á formación dun ser humano tal e como o coñecemos na actualidade, nin todas chegaron finalmente ao home actual.

En consecuencia, ¿o ser humano podería ter unhas características distintas das que ten na actualidade?


A especie humana

2.- Na liña evolutiva, atopámosnos co home de Neanderthal e co home de Cromagnon. Este, antepasado noso, non procede daquel. ¿Como é posible?3.- ¿Cres que finalizou a evolución humana? ¿Por que?

Comentarios