PREHISTORIA III

Estas actividades pertencen á páxina web da Fundación Atapuerca, importante xacemento arqueolóxico na provincia de Burgos onde apareceron o maior número de restos fósiles dos considerados os primeiros europeos hai uns 800.000 anos, o Homo Antecessor.

Poderás atopar moita información, eu deixo dúas entradas, unha corresponde á parte das teorías da evolución humana e completa as activiades do post titulado PREHISTORIA I, e a segunda entrada é un xogo para comprobar os teus coñecementos. (Pinchando nos enlaces podedes acceder ás páxinas recomendadas, ainda que podedes descubrir máis cousas na dirección http://www.atapuerca.org/PROPOSTAS DE TRABALLO


(PROPOSTA DE TRABALLO VOLUNTARIO)


Despois de ver esta interesante páxina responde ás seguintes cuestións, forma parte da proposta de TRABALLOS VOLUNTARIOS, e todos os que vos decidades a facelo téndelo que entregar coa presentación obrigatoria para os traballos de investigación (en folios brancos, con portada, fontes de información, valoración persoal, etc.):

 1. É certo que o home ven do mono? Razoa a túa resposta.
 2. En que porcentaxe son idénticos os xenes humáns e os do chimpancé?
 3. Cal foi o primeiro antepasado do xénero human0? Que antigüidade tiña?
 4. Quen é Lucy? Cal é a súa "nacionalidade"? En qué ano a atoparon? Cal é a súa idade?
 5. Que tres especies de homo se citan no apartado "os nosos avós africanos"?
 6. Que cambios importantes se introducen co "Homo ergaster"?
 7. A que nova especie do xénero homo pertencen os restos atopados en Atapuerca?
 8. Cales eran os seus rasgos característicos?
 9. Que cambio importante se produciu no planeta hai uns 2,8 millóns de anos?
 10. Que consecuencias tivo este cambio?
 11. cal foi o rasgo diferenciador do sénero homo que modificou a súa forma de alimentarse?
 12. Respecto das ferramentas qué diferencia ao xénero homo dos chimpancés?
 13. Como se denomina á diferencia de tamaños entre machos e femias dunha mesma especie?
 14. Como se comunicaban os nosos antepasados?
 15. O racismo pola cor da pel non ten razón de ser xa que "todos somos africanos". É verdade esta afirmación? Xustifica a resposta.
 16. Durante un tempo tres especies diferentes do xénero homo conviviron ata que dúas delas se extinguiuron. De qué dúas especies falamos? Cal se extinguíu?
 17. En que país actual habitaba o Homo Floresiensis?
 18. Quen dirixiu as primeiras excavacións da Serra de Atapuerca? En que ano?


ATAPUERCA: XOGO CRÁNEOSComentarios