4º DE ESO_ACTIVIDADES: TEMA 10

 1. Relacioa estes territorios co Estado que os invadiu.


 2. Di cales destas frases son verdadeiras ou falsas.


 3. Relacioa as Conferencias de paz e o que se acordou en cada unha delas. 4. Le o texto e responde ás seguintes preguntas consultando o libro de texto.

 5. A Conferencia Afroasiática, despois de ter discutido os problemas dos pobos dependentes e do colonialismo e mais dos males que deles se derivan, encontrouse de acordo:


  1. En declarar que o colonialismo, en todas as súas manifestacións, é un mal ao que hai que poñer fin rapidamente.


  2. En afirmar que a suxeición dos pobos ao xugo estranxeiro, a dominación e a explotación que constitúen a negación dos dereitos fundamentais do home, están en contradición coa Carta das Nacións Unidas e son un obstáculo para o desenvolvemento da paz e mais da cooperación mundial.


  3. En declarar o seu apoio á causa da liberdade e da independencia de todos os pobos dependentes e, por último,


  4. En chamar ás potencias interesadas a fin de que concedan liberdade e independencia a estes pobos.


  Conferencia de Bandung.
  Declaración sobre os problemas dos pobos dependentes (1955)

  a) Que tipos de paises se reuniron nesta Conferencia.

  b) Por que cres que citan a Carta das Nacións Unidas.

  c) Cres que no punto 4 se está a pedir a protección de EUA ou da URSS. Por que?

 6. Consulta a seguinte páxina e responde ás cuestións (pincha sobre a imaxe para acceder):

 7. a) Por que o Tratado de Versalle é considerado como un detonante da IIGM?
  b) A IIGM foi un conflicto ideolóxico? Xustifica a túa resposta.
  c) Explica por que Francia e Inglaterra non actuaron contra a expansión nazi.

Comentarios