GUERRA DA INDEPENDENCIA 1808-1814

A Guerra da Independencia española foi un conflito armado entre 1808 y 1814 como consecuencia da entrada das tropas napoleónicas en España coa excusa de invadir Portugal.

Carlos IV


O rei Carlos IV accedera ao trono no 1788 temeroso de que as ideas revolucionarias francesas triunfasen en España, por iste motivo apartou do goberno aos ministros ilustrados de Carlos III como Floridablanca ou Jovellanos. A radicalización da revolución levou a Carlos IV a declararlle a guerra a Francia en coalición con outras monarquías europeas. Esta guerra saldouse con derrota española.

Cando Napoleón toma o poder en 1799, en España a política que xa era conducida polo ministro de Carlos IV, Manuel Godoy, pactou cos franceses, na época do directorio, para evitar o enfrontamento directo cos franceses e para aliarse contra Gran Bretaña debido á reivalidade da frota británica coa española no comercio coas colonias americanas, no chamaado Tratado de San Ildefonso en 1796. Na guerra contra os ingleses destaco a batalla de máis sona, Trafalgar (1805).Aínda se conserva un buque de guerra británico que participou nesa batalla e que hoxe é unha das xoias do museo da mariña británica, o HMS Victory, buque do almirante Nelson.HMS Victory

No 1807 Napoleón obtivo o permiso para atravesar España cos seus exércitos, para atacar Portugal, aliada de Inglaterra, a cambio dunha repartición futura de Portugal entre os españois e os franceses e un principado para o propio Godoy (Tratado de Fontainebleau de 1807).O MOTÍN DE ARANXUEZ

O motín de Aranxuez tivo varios detonantes:


  • A derrota de Trafalgar.

  • Os implostos para sufragar a guerra recaen nas clases populares.

  • O descontento co goberno de Godoy.

  • A propia presencia das tropas francesas na península.

Este motín non só consigue que Godoy abandone o poder senon tamén que Carlos IV abdique en favor do seu fillo Fernando VII desexado polo pobo.A MONARQUÍA DE XOSÉ BONAPARTE


Carlos IV pídelle axuda a Napoleón para recuperar o trono, quitándollo ao seu propio fillo. Napoleón ve unha forte debilidade na monarquía española e decide invadir España, recuperar o trono e anexionar o país ao Imperio.


Carlos IV e Fernando VII son chamados por Napoleón á Baiona francesa, abdicando os dous na persoa de Napoleón Bonaparte quen nomea ao seu irmán Xosé Napoleón, rei de España (abdicacións de Baiona). Xosé Napoleón tentaría levar a cabo unha reforma de tipo liberal co obxectivo de rematar co Antigo Réxime.


RESISTENCIA POPULAR


O alzamento contra o invasor foi espontáneo e popular o 2 de maio de 1808, cando o alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, redacta un oficio informativo chamando ás armas para acudir en axuda do rei, Fernando VII, que estaba retido por Napoleón.

Tralo alzamento do pobo de Madrid contra os franceses, prodúccese en numerosos territorios un fenómeno espontáneo de resistencia que se agrupou nas chamadas Xuntas (Xuntas de Armamento e Defensa) e posteriormente agrupáronse baixo a coordinación dunha Xunta Central. As súas funcións foron as de dirixir a guerra e a posterior reconstrucción do Estado.

A forma de imperdir o dominio francés foron a guerrilla (forma espontánea de resistencia armada do pobo) e os cercos (resistencia das cidades españolas contra os franceses e así impedir o seu avance).


Respecto á reconstrucción do Estado plantexáronse entón dúas posibilidades sobre o futuro político español:


  1. A primera delas era a dos afrancesados, representada por Jovellanos, consistía na restauración das normas previas á monarquía absoluta.


  2. A segunda posibilidade, os liberais, contemplaba a promulgación dunha Constitución. A opción escollida foi a segunda, aprobándose a Constitución en 1812 polas Cortes de Cádiz, sentándose así as bases lexislativas do novo Estado Liberal, os liberais. Esta será tema doutra entrada.

OURENSE NA GUERRA DA INDEPENDENCIA

Na nosa cidade, temos referencias da guerra, pero quédome cunha curiosidade para que vaiades coñecendo un pouco máis a historia de Ourense. Nesta ocasión ten relación cunha muller que da nome ao pazo dos Armada, hoxe en día coñecido como Casa de María Andrea e que perdura co paso do tempo o seu nome sobre o nobiliar dos Armada. Veredes o motivo deste feito no propio testamento dos Armada.


"En dicho testamento figura una cláusula que por si sola viene casi a resumir la historia de este curioso palacio, y nos da un poco de luz sobre la personalidad de la tan sonada María Andrea, a la vez que nos explica, en cierto modo, por qué el nombre de una humilde mujer del pueblo prevaleció ante el de un viejo y honrado linaje.

La referida cláusula nos dice textualmente: "Item digo que en atención a la fidelidad y mucho que ha sufrido el año nueve con los Franceses mi criada mayor María Andrea Rodríguez, por esto, y no por otro motivo, le dejo la casa en que habito y compré a los herederos del capitán Dn. Joseph Santana, por los días tan solamente de su vida, y a su fallecimiento pasa al Hospital de Sn. Roque de esta ciudad".

Vino la desamortización; había muerto María Andrea, y la casa pasó al Estado para ser vendida en pública subasta.

El palacio que la novilísima familia de los Armada había levantado sobre antiguo solar en el Eirociño dos Cabaleiros queda, al fin, convertido en una casa más de la vecindad. Pero todavía hoy su gracioso pórtico con balconada, el arco de medio punto en su fachada, coronado con un espléndido escudo, y los arcos coloniales de algunas de sus ventanas, en medio de tanta construcción fea o anodina, mantiene aún su señorío en el antiguo Eirociño dos Cabaleiros."
Texto extraído de www.mariaandrea.com


Casa de María Andrea (Pazo dos Armada)


Enlaces sobre a guerra da independencia en xeral e en particular sobre Ourense.

  1. A guerra no sur da provincia de Ourense: Xinzo de Limia, Allariz e val de Monterrei.

Comentarios