INDEPENDENCIA DA AMÉRICA HISPANA

Durante o reinado dos Borbóns as colonias americanas viviron unha etapa de prosperidade, baseada no comercio. O crecemento económico propiciou o desenvolvemento dun poderoso grupo burgués crioulo. Éstos recibiron un trato discriminatorio ao ter que pagar fortes impostos e non telos en conta para o goberno colonial.

CAUSAS

O exemplo da independencia norteamericana e as ideas ilustradas, xunto co apoio de Gran Bretaña (tiña intención de controlar o mercado americano, lembrar que España se alía con Francia para derrotar a Gran Bretaña para obter o beneficio que desexaban os ingleses), levará a esta burguesía crioula, a liderar a independencia das colonias españolas en América.


No 1808 comeza a guerra da independencia e os crioulos non se someterán a Xosé Napoleón, creando Xuntas que asumiron o poder nos seus territorios. A pesar de ser fieis a Fernando VII, non aceptaron a autoridade da Xunta Suprema Central e en 1810, moitas das Xuntas coloniais declaráronse independentes.En 1810 no vicerreinado da Prata, José de San Martín procalmou a independencia da República Arxentina, o vicerreinado de Nova Granada e Venezuela na cal situará a outro líder da independencia americana, Simón Bolívar.

En España a pesar de que recoñecían os dereitos dos crioulos, non poideron deter o avance independentista, e Fernando VII no canto de acadar un acordo, envía máis de 10.000 soldados para deter o movemento liberador.


Xosé de San Martín

Simón Bolívar


Nos anos seguintes, dende España non se recoñecía a autonomía das colonias, e esto axudou ao espallamento libertador. San Martín proclamará a independencia de Chile no 1818 e Bolívar derrotará ao exército español, sentando as bases da Gran Colombia.

No 1822 independízase México liderado por Iturbe, e no 1824 Perú e Bolivia, co que remata a presencia española na América continental, só as Antillas (Cuba e Porto Rico) continuaron a ser colonias españolas.


Mapa coa cronoloxía da independencia americana, pulsando sobre él verás o proceso independentista


Video sobre a independencia de América.


Comentarios