O INTERNACIONALISMO PROLETARIO


A toma de conciencia da problemática común que afectaban ao proletariado fixo que se sentise a necesidade de encauzar a mobilización obreira mediante unha convocatoria de reunión xeral onde se tratasen todos os problemas comúns.

En 1864 reúnense en Londres representantes das Trade Unions, a diversas asociacións de traballadores de diferentes paises europeos, é a I Asociación Internacional de Traballadores (AIT). Nesta Asemblea escóllese un comité porvisional que elaborará os primeiros estatutos, no que Marx desempeñará un papel protagonista, e as ideas quedan recollidas en tres puntos clave:
  • A Internacional non debe abolir as asociaicións obreiras nacionais, senon potenciar anivel mundial a súa acción.
  • A emanciapción da clase obreira será obra dos propios traballadores.
  • Non haberá emancipación sen loita polo poder político.

Os problemas da Internacional foron diversos polas diferentes ideoloxías que estaban representadas, pero destacou o enfrontamento ideolóxico entre marxistas e anarquistas. Os puntos de discrepancia entre os seus líders, Marx e Bakunin foron:


  • Marx, os homes e non os individuos son os protagonistas da Historia. Bakunin defende que o individuo é o protagonista da Historia.
  • A revolución social estará protagonizada polos obreiros industriais segundo Marx, e Bakunin opta polas masas campesiñas.
  • Bakunin opúñase radaicalmente á idea de Ditadura do proletariado e ao mantemento do Estado propuganada por Marx.

Este enfrontamento será unha das causas que propicien o fracaso da AIT xunto á represión de diversos gobernos europeos. No caso de España a AIT será prohibida no 1874.

A II INTERNACIONAL

A partir de 1870 crearanse partidos socialistsa por toda Europa, o primeiro deles foi o Partido Socialdemócrata Alemán fundado en 1875. Todos eles serán partidos de clase obreira.

Un dos primeiros acordos tomados na II AIT, foi a proclamación en 1889 dunha xornada como Día internacional da loita obreira, o 1 de maio, en lembranza da manifestación de 1886 en Chicago na que se acusara aos anarquistas da colocación dunha bomba e anos despois demostrouse a súa inocencia.

Na II Internacional tamén existiron tensións, a I Guerra Mundial rompe a solidariedade dos pobos e leva á desaparición da AIT. No 1919 a III Internacional ou Internacional comunista esixíu aos seus membros a submisión total aos postulados comunistas da URSS.

Comentarios