O PENSAMENTO SOCIALISTA

Influenciados pola Revolución Francesa aparecen a finais do s. XVIII unha serie de pensadores que se cond¡sideran como os precursores do socialismo, entre eles destaca François Nöel Babeuf, autor en 1795 do Manifesto dos plebeos, obra na que defende o igualitarismo social como medio para acadar a felicidade colectiva, para o cal compría eliminar a propiedade privada e se fose preciso empregar a conspiración (entre iguais) como medio para acadar os obxectivos.
Babeuf

Os primeiros problemas da clase obreira levou a unha serie de autores a reflexionar e formular unha serie de solucións ideais, por eso recibiron o nome de socialistas utópicos, xa que o modelo de sociedade que propuñan era moi idílica. Entre eles destacan Henri Saint Simon, defensor do progreso e da técnica, Charles Fourier, falaba da creación dunhas sociedades ideais chamadas falansterios, Robert Owen quen puxo en práctica unha serie de fábricas-cooperativas, é considerado o pai do cooperativismo e o galego Ramón de la Sagra.


Charles FourierO socialismo utópico non constituíu en sí mesmo un movemento homoxéneo, senon que está formado por todos aqueles autores que condeaban o capitalismo por inxusto e ineficaz e pedían unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e solidaria. Prefieren a evolución á evolución, e centran esta posibilidade de cambio na aceptación por parte da burguesía desta necesidade de cambio.

Comentarios