GUERRA FRÍA

Esquema sobre a Guerra Fría, tomado da páxina de eduación da Xunta de Andalucía.
Video introductorio ao tema da Guerra Fría.Fonte:artehistoria.com

Comentarios