A GUERRA FRÍA

Na páxina Historiasiglo20.org podedes ampliar información sobre o terceiro tema que inclúe esta longa e complexa unidade.
Unha vez consultada a páxina responde ás seguintes cuestións:

  1. Que dous modelos de descolonización podemos atopar?
  2. Que oraganismo internacional xogou un papel impulsor do proceso de descolonización?
  3. Que se concretou na resolución Quit India de 1942?
  4. Que dosu estados nacen trala independencia da India?
  5. Quen proclamou o 2 se setembro de 1945 a independencia de Vietnam?
  6. Que independencia africana supuxo un dos episodios máis sanguentos do proceso descolonizador?
  7. Que significado tiveron os Acordos de Evian?
  8. Que nome recibe na actualidade Rhodesia do Sur?
  9. Cales eran as colonias portuguesas en África?
  10. Qué territorios cedeu España a Marrocos e Mauritania?

Comentarios