II GUERRA MUNDIAL: PROCEDEMENTO

A partir da seguinte gráfica, comenta as consecuencias demográficas da IIGM.

Comentarios