A TRASEIRA DAS BURGAS II: TESOUROS

Os restos arqueolóxicos que se van descubrindo nos distintos estratos deixaron á vista cerámica, botellas de cristal para a almacenaxe de aceites ou líquidos, moedas, estructuras murarias romanas e dalgunha edificación (posiblemente a porta medieval da Burga de Abaixo), unha piscina e escalinata, pozos contemporáneos, unha figura de azibeche dun peregrino (unha xoia ou parte dun rosario), un camafeo, restos dun hipocausto, aras votivas (ofrendas en forma de altar de pedra) ao deus indíxena Reve Anabaraeco e cerámica de tipo "terra sigilata" (cerámica sellada) de época romana cunhas marcas de alfareiro descoñecidas que están ser analizados en Roma. O período que abranguen estos restos abarcan máis de 1500 anos, dende os máis antigos do s.I d.C ata o s. XVI.Estos hachádegos indícannos que estamos ante un espazo de especial importancia da "Civitas Auriensis" coma un entorno termal urbán lúdico. Esto é unha evidencia, pero ante o número de aras atopadas ao longo dos anos (ata cinco, incluso varias nun mesmo espazo), poderíase inducir que este era un lugar termal cultual (adicado ao culto) dunha divindade local indíxena chamada Reve Anabaraeco. Así a principal actividade dos baños era limpar non só o corpo senon tamén a alma. Lugar de socialización e lugar de culto. A posibilidade da aparición de restos dun posible templo, ogallá, son remotas, ao estar nunha zoa que sufríu notables modificacións ao longo da historia da cidade.
Fonte: galería fotográfica La Región

A pesar de que os estudos científicos dirixidos polo arqueólogo Celso Rodríguez Cao están en plena elaboración, poderían concluír cunha nova planimetría da cidade medieval (plano e distribución das rúas), e tamén sobre a orixe da mesma (en torno ao s. I d.C), descartando que As Burgas fosen o centro da Auria romana. Por aquí iría a miña teoría, menos científica e rigurosa, que comparte a idea de que nas Burgas non estivo o centro da cidade. Ao tratarse dunha zoa de baños estaría lonxe do verdadeiro centro, o foro da cidade. Certo é que as termas foron uns dos edificios importantes, pero non significa que fosen o "centro" da cidade.

Na seguinte entrada falarei sobre as termas.

Comentarios