A TRASEIRA DAS BURGAS III: AS TERMAS

Orixinariamente estos edificios eran pequenas casas de baño particulares, "balnea meritoria" e foron os públicos, máis grandes, os que se denominaron "thermae". Os cidadáns romanos ricos (patricios) construían os seus baños particulares pero co paso de tempo este costume arraigouse no Imperio e xa no 25 d.C se lle da o nome de termas ás construídas por Agripina. Finalmente, os emperadores encargáronse da construcción e financiación, aínda que pertencían ao Estado eran arrendadas a un empresario ("conductor") quen se encargaría da súa xestión. Seguramente se cobraría un "cuadrans" (cuarta parte dun "as") como "balneaticum" (entrada) para o disfrute das instalacións. No caso das Burgas, trataríase dun edificio público adicado aos baños, nunha zoa na que puidera estar cerca dun posible templo (adicado ao deus indíxena Reve Anabaereco). Eto último é tan só unha suposición, aínda que as recostruccións noutros enclaves coma o das termas de Bath ao sudoeste de Inglaterra, entre outros exemplos, poden sustentar esta hipótese.

As termas seguen unha disposición similar en todo o Imperio Romano con diferentes estancias:

Apodyterium: Vestiarios cercanos ao pórtico de entrada ás termas. Teño que sinalar que as termas era unisex, isto é, masculinas ou femininas. Houbo termas mixtas pero non foron o habitual. Se non había espazo, ou cuartos para a contrucción unha nova terma, abriríase a unhas horas para os homes e noutras para as mulleres. No apodyterium desnudábanse os bañistas e gardaban a roupa nunhos nichos na parede a altura da cabeza, sen portas, que eran custodiadas por algún escravo persoal ou das termas co fin de evitar os roubos. Tamén había un banco corrido e unhas portas que daban acceso á palestra ou aos baños.Palestra: Patio central ao que se abrían todalas estancias e se practicaba exercicio físico coma lanzamentos de disco ou xabalina, carreiras ou loita grecolatina. En ocasións a palestra contaba cun local adicado a limparse da area e os aceites que botaban ao corpo antes do paso ás piscinas, era o "destrictorium". Orixinariamente a palestra era un edificio de orixe grega no que se aprendía loita. Non todas as termas dispuñan deste espazo. Na imaxe de abaixo, que corresponde ás termas de Caracalla, podedes ver a ubicación da plaestra (nº7).Caldarium: Baño de auga quente, o "alveus". Nas termas grandes romanas como a de Nerón, Trajano ou Caracalla eran habitacións luminosas e adornadas cunha piscina onde se podería nadar. Nas máis pequenas eran unha especie de bañeira con auga quente chamada "labra".


Frigidarium: Era a sala dos baños de auga fría que adoitaba estar descuberta no exterior do edificio.

Frigidarium en CesarAugusta

Tepidarium: Habitación cunha bañeira de auga temperada previa ao paso do frigidarium.


Laconicum: Baño de vapor.


FINALMENTE UN VIDEO SOBRE O BAÑOS ROMANOS

Comentarios