REVOLUCIÓN FRANCESA: ACTIVIDADES_I

Seguimos co tema da Revolución Francesa, un exemplo de revolución liberal-burguesa na que a Francia do XVIII pasou dun réxime monárquico absolutista, sociedade estamental e unha economía señorial a un modelo parlamentario baseado nos principios do capitalismo liberal e cunha sociedade na que o maior protagonismo o vai acaparar a clase burguesa. Esta revolución será a base da case totalidade de revolucións liberais do XIX que veremos ao longo do tema.

Para continuar afianzando conceptos, hoxe vos presento unha actividade que consta de tres partes. A primeira "cada ovella coa súa parella", a segunda identificar unha serie de imaxe e a terceira unha sopa de letras con persoaxes relacioados coa Revolución Francesa directa ou indirectamente. Os tres iconos da parte superior dereita, de esquerda a dereita: amosa os resultados, activa ou desactiva o son e activa a pantalla completa para facer as actividades (para sair pulsar no voso teclado "Esc"). Abaixo á esquerda, un cubo amarelo, reinicia a actividade. Á dereita o círculo verde para verificar o resultado e a frecha para continuar á seguinte actividade.
Comentarios