REVOLUCIÓN FRANCESA: CONCEPTO

Coa Revolución Francesa (RF) estamos a falar dun dos feitos que transformaron o mundo contemporáneo, sen esquecernos dos antecedentes que levaron ao Terceiro Estado a levantarse contra o poder absoluto establecido na Francia de Luis XVI, coma a Revolución Inglesa ou a Revolución Norteamericana. A RF marcou un dos fitos na historia e sentou as bases dos sitemas políticos baseados na soberanía nacional, a división de poderes e a igualdade ante a lei.

Antes de comezar podemos facer unha chuvia de ideas sobre o que coñeces sobre a RF, feitos, datas, persoaxes, etc.

¿Cres que a "liberdade" é realmente libre? ¿Que é a liberdade e que significado ten para tí? ¿Que consecuencias ten o exceso de liberdade e cántas persoas coñeces que arriscaran as súas vidas en prol da liberdade?


Por outra parte comentamos o concepto de "revolución" a diferencia de "transición" ou "evolución". Podemos escoitar a canción dos Beatles, aproveitando o 70º aniversario do nacemento de John Lennon para traballar sobre este concepto inicial.
Podes ver a letra e a súa traducción no seguinte documento:

Este tema escrito por Lennon no 1968, foi a primeira canción na que os Beatles fixeron referencias explícitas a temas políticos, influenciados polas revoltas do 68. En contra do que pode parecer a primeira vista, atendendo ao título, non fai un chamamento á revolución, senon a cómo facer unha revolución sen empregar a violencia. Todo o contrario ao acontecido no caso francés, que veremos de seguido.

Comentarios