REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Practicopedia ofrece vídeos sinxelos e moi fáciles de entender. Para a introducción á Revolución Industrial este resulta interesante.

Comentarios