MOVEMENTO OBREIRO: ACTIVIDADE

Imaxe: Nacho Gómez


RESPONDE ÁS SEGUINTES CUESTIÓNS:
  1.  Enumera as características xerais do proceso de industrialización.
  2. Quen emprega por vez primeira o termo Revolución Industrial? Por que?
  3. Quen son os principais teóricos do Capitalismo como práctica económica?
  4. Cal é o significado do lema: “laisser faire, laisser passer” target="blank"
  5. Enumera as primeiras formas de protesta obreira.
  6. De ónde procede o nome de Ludismo?
  7. Que leis prohibiron o asociacionismo en Francia e Gran Bretaña?
  8. Cal foi a primeira forma de asociación obreira? En que consistíu?

Enlaces de axuda:

Comentarios

Grupo 4 dixo…
Actividades da 1 a 4 :

1-Emprego masivo de máquinas
Fábrica como unidade de producción.
Capitalismo como teoría e práctica económica.

2-Este termo foi empregado por 1º vez por Blanqui,Engels e Marx xa que se decataron de que estaban a vivir unha época de cambios ráìdos e profundos.

3-Adam Smith,David Ricardo e Malthus.

4-É unha frase de orixe francesa cuxo significado é "deixade facer,deixade pasar",no que se dan a non intervención dos gobernos o libre mercado e manufactura,e moi baixos impostos
Anónimo dixo…
Grupo 3:
1- emprego masivo de máquinas, a fábrica como unidade de produción e capitalismo como teoría é práctica económica.
2- Os ingleses porque teñen unha serie de condicións que favorecen o desenvolvemento(homes, materias primas, máquinas,capitais e condicions politicas favorables)
3- Adam Smith, David Ricardo e Malthus.
4- Non intervención de Estado en actividades económicas, en mans dos particulares.
5-Luditas, cartismo e sindicalismo.
6- Proven de Ned Luddd, posible pseudónimo dun obreiro inglés para evitar represarias.
7- Lei Le Chapellier en Francia
Combination Act. en Gran Bretaña
8- As Trade Unions.
Consistiu en representar de xeito colectivo os intereses da clase obreira.
Anónimo dixo…
Noelia grupo 1:

1.- Emprego masivo de
máquinas: Destaca a máquina de
vapor.(James Watt)
- Como unidades de producción, a
fábrica: Pasouse do taller ás
máquinas cun papel predominante.
- Como teoría e práctica económica,o capitalismo:
* Interese individual.
* Mercado libre.
* Lei da oferta e da demanda.
* División do traballo.

2.O termo de revolución industrial foi empregado por primeira vez por Blanqui, 1828; Engels, 1845 e Marx, 1867.Pois decatáronse de que estaban a vivir unha época de rápidos e profundos cambios.

3.Os teóricos do capitalismo son Adam Smith, David Ricardo e Malthus.

4.O chamado " laisser faire, laisser passer" significa a non intervención do Estado nas actividades económicas que deben estar en mans dos particulares.

5. Movemento ludita, cartismo e sindicalismo.

6. Ven de Ned Luddd, que é o pseudónimo dun posible obreiro inglés coa intención de evitar replesarias.

7.As leis de Le Chapellier en Francia e as Leis de Asociación inglesas.

8.Os chamados movementos sindicais son as asociacións de oficios, as Trade Unions, que apareceron primeiro en Gran Bretaña e despois noutros paises europeos.
GRUPO5 dixo…
GRUPO5: ANA
1-CARACTERISTICAS XERAIS DO PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN
-Emprego masivo de máquinas
-A fábrica como unidade de producción
-Capitalismo como teoría e práctica económica
2TERMO DE REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Blanqui,Engels y Marx.
Porque?
Porque unha revolución son cambios profundos en pouco tempo e estaban se a ver moitos cambios industriais en pouco tempo.
3TEÓRICOS DO CAPITALISMO COMO PRÁCTICA ECONÁMICA?
Adam Smith, David Ricardo y Malthus.
4LEMA
Que o estado non ten que intervir nas actividades económicas dos particulares.
5FORMAS DE PROTESTA OBREIRA
Reaccións violentas
Espontáneas
Contra as instañlacións, materiais e contra as máquinas
6LUDISMO
Proven do nome dun obreiro inglés(Ned Lud)por divessas protestas e ameazas derivando nun movemento ludita.
7LEIS
Lai Le Chapellier, Leis de asociación inglesa e combinatiojn
8FORMA DE ASOCIACIÓN OBREIRA
Cartismo:presionar aos obreiros para conseguirmalloras laborais.
Anónimo dixo…
grupo 4

actividades 5-8

5)

As primerias formas de protesta dos obreiros foron: accións violentas, espontáneas, contra as fabricas, as materias primas e sobre todo contra as máquinas, xa como consecuencia levaban á perda do traballo.

6)

ludita é o nome que ven de Ned Luddd, que é un pseudónimo posible dun obreiro inglés para evitar represalias.


7)

as leis: cartismo e sindicalismo.

8)

as leis de reforma social.
Foi un movemento que aceptou as peticións do parlamento e desapareceu na década de 1850.