ANALIZAR UNHA CONSTITUCIÓN

Ao longo dos séculos XIX e XX veremos distintos textos constitucionais en España. Progresistas, democráticos, conservadores, etc., dependendo sempre da ideoloxía do grupo que as elabora. Deste xeito, en quen recae a soberanía, as formas de relacionarse dos tres poderes (lexislativo, executivo e xudicial), os límites ao dereito de sufraxio ou os dereitos e liberdades das que gozan os cidadáns varían dunha constitución a outra. Neste post tentaremos dar unha pautas para analizar un texto constitucional.

Vexamos primeiro que é unha constitución. Neste enlace temos unha axuda e tamén en wikipedia. A súa etimoloxía procede do latín "cum", "statuere", "establecer con". É a norma xurídica suprema positiva que rixe a organización dun Estado. Hay diferentes interpretacións sobre que é ou debe ser unha constitución. Por exemplo:

Aristóteles
Turgot


Aristóteles na súa obra De la Política, no Libro III, dicía que "é un orden instituído polos cidadáns dunha polis co fin de regular a distribución do poder".

Outra concepción a formula Turgot, quen dicía que "uhna constitución é un corpo articulado que debe obedecer de maneira sumisa a unha cabeza". Una mesma cousa e dúas realidades ben distintas ¿verdade?


Amáis das constitucións escritas existen tamén as chamadas constitucións consuetudinarias.


Nós centrarémonos, pois, nos textos escritos. Vamos ao procedemento para analizar unha constitución:


ACTIVIDADE:                                                                                                                                                            

    1. Fai un cadro comparativo, seguindo o modelo de traballo, entre as constitucións de 1812, 1837, 1845,  1869, 1873 e 1876.

Comentarios