ARTE ISLÁMICA

Debuxo: Nacho Gómez
Responde ás seguintes cuestións relacioadas coa arte islámica.
  1. Sinala as principais características da arquitectura islámica.
  2. Completa as partes dunha mesquita segundo se indica na imaxe inferior.
  3. Cal é o papel que representan a escultura e a pintura na arte islámica? Por que?
  4. Explica o motivo do forte contraste entre o exterior e o interior das mesquitas.
  5. Que elementos constructivos hereda a arquitectura hispano-musulmana da arquitectura romana e visigoda?
  6. Cal son os rasgos propios da arquitectura nazarí?
  7. Define as seguintes palabras: ataurique, alicatado, mocárabe, sahn, quibla, mihrab, alfiz e cúfica.
Completa as partes dunha mesquita
Unha pequena presentación sobre a arte en Al-Andalus.


Comentarios

grupo 4 dixo…
Este comentario foi eliminado por un administrador do blog.