CONDICIÓNS DE VIDA DA CLASE OBREIRA

A introducción das máquinas provocou, xa na 1ª Revolución Industrial, non só un cambio trascendental na estructura productiva senon tamén nas condicións laborais. O proletariado é a nova clase emerxente que desprazará ao artesán. O maquinismo trouxo xonsigo a división do traballo e agora o obreiro é un eslabón máis do proceso de producción.

O empresario tiña a necesidade de acumular grandes cantidades de capital, o que lles obrigou a manter salarios moi baixos a pesar de que os prezos aumentaban. Isto conlevou ao empobrecemento da clase traballadora. Un recurso moi empregado polas industrias do XIX, foi o emprego de man de obra femenina e infantil. Sometidos a longas xornadas de traballo en lugares pouco recomendables para a saúde e cuns salarios por debaixo do dos homes. A necesidade facía que esto sucedese así.


TEXTO 1:

"Traballo no pozo de Gawber. Non é moi canso, pero traballo sen luz e paso medo. Vou ás catro e ás veces ás tres e media da mañaná, e saio ás cinco e media da tarde. Non me durmo nunca. Ás veces canto cando hai luz, pero non na escuridade, entón non me atrevo a cantar. Non me gusta estar no pozo. Estou medio durmida ás veces cando vou pola mañaná. Vou á escola os domingos e aprendo a ler. (...) Ensínanme a rezar (...) Oín falar de Xesucristo moitas veces. Non sei por qué veu á terra e non sei por qué morreu, pero sei que descansaba a súa cabeza sobre pedras. Prefiro, de lonxe, ir á escola que estar na mina."

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de 8 años de edad. Testimonio recogido por la Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842


TEXTO 2:

" A calva que teño na cabeza fíxenna empurrando cargas; as miñas pernas endexamáis incharon, pero ós meus irmáns sí que lles ocorreu iso cando foron á fábrica; empurro a toda presa as cargas unha milla ou máis por debaixo do solo e despois volta; pesan 3 quintais (...); os picadores para os que traballo van espidos agás as súas gorras(...); algunhas veces mállanme se non vou de présa abondo (...). Preferiría traballar nunha fábrica ca nunha mina de carbón."


Declaracións á Comisión para o traballo dos nenos. Inglaterra 1842


  1. Comenta e indaga sobre as condicións de vida e traballo da clase obreira. Presta atención especial ao traballo das mulleres e dos nenos.
  2. Achega unha definición de traballo infantil.
  3. Que razóns cres que se deron para xustificar o descenso do traballo infantil segundo o seguinte cadro.

Cadro 1: Emprego do neno, 1851-1881
Industria y grupo de edad1851186118711881
Minería. Los varones menores de 15 años37,30045,10043,10030,400
Las mujeres menores de 15 años1,400500900500
Los varones 15-2050,10065,30074,90087,300
Las mujeres mayores de 155,4004,9005,3005,700
Total de menores de 15 años como % De la fuerza de trabajo
13%12%10%6%
Textil y teñidoLos varones menores de 15 años
93,80080,70078,50058,900
Las mujeres menores de 15 años147,700115,700119,80082,600
Los varones 15-2092,60092,60090,50093,200
Las mujeres mayores de 15780,900739,300729,700699,900
Total de menores de 15 años como % de la fuerza de trabajo
15%19%14%11%
Fuente: eh.net Booth (1886, 353-399).Na actualidade séguense a producir situacións de explotación infantil. Propóñovos a realización de un traballo de investigación sobre as novas formas de explotación infantil e como podemos loitar contra esta nova forma de escravitude.

Comentarios