ESPAÑA NO s.XIX

Hoxe un comentario sinxelo. Todas as dúbidas resolveranse en clase ou ben a través dos comentarios, queda á vosa elección.

Cen mil fillos de San Luis

"(...) públicos e notorios foron a tódolos meus vasalos os escandalosos sucesos que precederon, acompañaron e seguieron o establecemento da democrática Constitución de Cádiz no mes de marzo de 1820, a máis criminal traición, a máis vergonzosa cobardía, o desacato máis horrendo a miña real Persoa, e a violencia máis inevitable, foron os elementos empregados para variar esencialmente o Goberno paternal dos meus reinos (...) A Europa enteira, coñecendo profundamente o meu cautiverio (...) determinaron poñer fin a un estado de cousas, que era o escándalo universal, que camiñaba a trastornar tódolos tronos e todas as institucións antigas, cambiándoas na irrelixión e a inmoralidade (...)Viñen a decretar o seguinte: son nulos e de ningún valor todos os actos do Goberno chamado constitucional (...) que dominou aos meus pobos dende o 7 de marzo de 1820 ata hoxe 1 de outubro de 1823."

Manifesto Rexio, 1 de octubre de 1823

  1. Contextualiza o texto.
  2. Que significa a frase "determinaron poñer fin a un estado de cousas". Quen o determinou? Cal son as "cousas" ás que se refire?
  3. A que Goberno constitucioal se refiere? Cal foron os actos dese Goberno que se van a abolir?

Comentarios