ARTE GÓTICO

Video que nos axuda a recoñecer as caracterísitcas da arquitectura gótica.E tí, ¿telo claro?

Comentarios