SISTEMAS BISMARCKIANOS E A PAZ ARMADA

Andrea B., fixo unha consulta á que tentarei dar resposta a través desta nova entrada e sérvenos  como ampliación dunha parte importante dos antecedentes da da IGM coñecida coma os Sistemas Bismarckianos, e tamén falarei da Paz Armada

¿É o mesmo a Entente dos Tres Emperadores que a Tripla Entente? Non, non é o mesmo. É un tema complexo que non compete o seu estudo en profundidade no noso nivel, pero que tentarei ampliar.


Se queres resposta curta vai ao remate do post.


Se che interesa coñecer de preto os feitos continúa lendo.

Primeiro analizamos o contexto histórico brevemente.

Congreso de Viena
Lembraredes que o Congreso de Viena no 1815 tivo como finalidade, entre outras, restablecer un novo mapa de fronteiras en Europa trala derrota de Napoleón. Esta unidade rompeuse cando Italia e Alemaña remataron os seus procesos de unificación entre 1870 e 1871 respectivamente. Nese marco histórico destacábamos o enfrontamento franco-prusiano entre 1870-1871.

Coa victoria de Prusia sobre Francia iniciarase un novo modelo de relacións internacionais en Europa, porase fin ao II Imperio Francés de Napoleón III. Ademáis entre as duras condicións impostas a Francia estaba a perda dos territorios de Alsacia e Lorena. Coa fin da hexemonía francesa en Europa, será Alemaña a potencia que tentaría liderar Europa ata o inicio Gran Guerra.


Otto von Bismarck
Bismarck ideará un sistema de alianzas internacionais coñecido como os Sistemas Bismarckianos que tiñan como finalidade impedir o rexurdimento de Francia (o liberalismo) e protexer Alemaña de posibles ataques doutras potencias debido á súa situación xeográfica. Este sistema de alianzas tivo tres grandes momentos:

Primeiro sistema de alianzas:

Entre 1871 a 1878. Asínase un acordo coñecido como a Liga dos Tres Emperadores. Alianza de tipo conservador e defensiva entre Rusia, Alemaña e o Imperio Austro-Húngaro selada no 1872. Pretendía frear o avance liberal en Europa e prestarse axuda mútua para protexer os seus gobernos conservadores (lembrade que os acordos tomados no Congreso de Viena non tiñan xa validez nestos momentos). Foi un acordo que se rompeu no 1878 debido á diferencia de intereses das potencias asinantes e ao enfrontamento entre Rusia e Austria pola cuestión dos Balcáns (Rusia buscaba unha saída ao Mediterráneo polos Blacáns).

Otto von Bismarck tralo fracaso da Liga dos Tres dos Emperadores move os fíos da diplomacia para iniciar unha segunda fase de alianzas estratéxicas.

Segundo sistema de alinzas.

Nesta etapa comprendida entre o 1879 e 1886 produciranse unha serie de acordos importantes:


  • Dúplice Alianza: acordo secreto entre Alemaña e Austria-Hungría co fin de prestarse axuda mútua no caso de que Rusia atacase a calquera dos dous estados. Era máis ben un tratado anti-ruso e que tiña como finalidade o control dos Balcáns.

  • Acordo de non agresión e neutralidade entre as potencias Austria, Alemaña e Rusia coñécese tamén coma a Entente dos Tres Emperadores ou Alianza dos Tres Emperadores, asinado no 1884. Os rusos pactan este acordo porque non tiñan aliados claramente definidos, xa que os franceses estaban a acoller aos revolucionarios rusos.

  • Triple Alianza entre Alemaña, Austria e Italia. Formouse en 1882. Veredes que Italia aparecerá máis tarde durante a IGM no bando contrario debido a incumplíu os acordos tomados, pasou á neutralidade para finalmente actuar en contra da Triple Alianza. Turquía (1914) e Bulgaria (1915) uniranse a este bloque durante a IGM

Terceiro Sistema de alianzas.

Entre 1887 e 1890 renovarase a Triple Alianza. Tamén Bismarck intenta un acordo secreto entre Alemaña e Rusia no 1887 coñecido coma Tratado de Teaseguro.

A PAZ ARMADA

Guillermo II
Unha suma explosiva de certa dose de nacionalismo e rivalidade colonial, deu como resultado un aumento na producción de armamentos gracias aos fondos derivados ás arcas da defensa dos distintos estados. Período de "paz" porque aínda non estalara a guerra pero "armada" porque as potencias preparábanse para ela. 

No 1890 o Kaiser (empreador) Guillermo II sube ao trono en Alemaña e Bismarck abandonara a chancelería e abrirase un novo panorama político europeo.

O kaiser dirixíu persoalmente a política exterior. En mente tiña, non só aislar a Francia senon rivalizar co Imperio Británico, é a famosa "Weltpolitick" (política mundial) en contraposición á "Realpolitik" (política da realidade) de Bismarck Dende ese mesmo ano ata o ano do inicio da Gran Guerra, as potencias europeas agruparanse en dous bloques enfrontados entre sí porque pensaron que o estalido da guerra era algo que non se podía evitar.

O emprego da propaganda para atemorizar ás poboacións e gañar deste xeito o favor da opinión pública atemorizada pola suposta ameaza do inimigo. No 1904 asinarase a Entente Cordiale entre Francia e Gran Bretaña, un pacto de non agresión de de regularización da expansión colonial de ámbolos dous imperios. Foi a base da Triple Entente.

Os dous grandes bloques en tensión e que acabarán enfrontados na IGM foron:

Triple Entente (Francia, Gran Bretaña e Rusia) e a Triple Alianza (Alemaña, Austria (ambas formaban a Dúplice Alianza) e engádeselle Italia).
Mapa de alianzas. En Vermello a Triple Alianza e en verde a Triple Entente

Os conflictos no norte de África (crises marroquíes) e a cuestión dos Balcáns serán cuestións determinantes que influirán no estalido da I Guerra Mundial.

A Triple Entente coñécese tamén co nome dos "aliados". Engadiránselle Serbia, Bélxica, Italia (maio de 1815), Rumanía, Portugal, Grecia, EE.UU ou Xapón que desexaba as colonias alemanas no Pacífico.

Unha entrada longa e densa, pero cargada de información que pode ser aproveitada de apuntes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se premeches a resposta curta, benvidos.

Entente dos Tres Emperadores: Alemaña, Imperio Austro-Húngaro e Rusia.
Triple Entente: Francia, Gran Bretaña e Rusia.


Acompaño un video sinxelo pero que resume o máis elemental. Extraído de Kalipedia.

Comentarios