Publicacións

ARQUITECTURA RENACENTISTA CON LIM

XOGO DAS CAPITAIS DO MUNDO

CRISE DO 29 E ACTUAL: COMPARATIVA

OURENSE MODERNISTA

SUPER LÚA

INTERPRETAR CLIMOGRAMAS_II

INTERPRETAR CLIMOGRAMAS

A LOITA CONTRA A CRISE

CLIMA ECUATORIAL

ANAMORFOSIS