CLIMA ECUATORIAL

Nas zoas próximas ao Ecuador localízanse os países afectados por este tipo de clima.

En verde escuro a situación do clima ecuatorial. Imaxe: Wikipedia


En xeral as características que presentan son as elevadas temperaturas ao longo de todo o ano, superiores aos 25ºC, e unha oscilación térmica en torno aos 2ºC. Ademáis as chuvias son abundantes e regulares todos os meses do ano, en torno aos 2000mm por ano.

A selva é a paisaxe caracterísitica (tamén xungla), onde a vexetación compite en altura polos raios de sol.


Selva ecuatorial. Imaxe: Kalipedia
Imaxe: Vicens Vives

Vexamos un video de pouco máis dun minuto sobre este medio natural.


A película de Tarzán está ambientada na selva.


Actividades:
  1. Aprende a elaborar un climograma. Preme no seguinte enlace.
  2. Realiza as seguintes actividades.
         

Comentarios