CRISE DO 29 E ACTUAL: COMPARATIVA

Dous novos traballos que tentan achegarnos máis datos sobre a crise económica actual e os elementos comúns e diferentes respecto á crise do 1929.

A primeira presentación corresponde a Elena López.

 
A segunda é a correspondente a Tamara Lorenzo.


Comentarios