O CORREDOR DE DANZIG (GDANSK)


Hitler chega ao poder legalmente o 30 de xaneiro do 1933. Nunhos meses instaura unha forte ditadura, pero non todos os alemáns estaban convencidos. Gañará adeptos grazas ao control das masas que tiña, ao medo de moitos, e logra transmitir a súa filosofía, recollida na Miña Loita, a toda a poboación alemana.

Por outra parte, Hitler rexeita os acordos recollidos no Tratado de Versalles ao consideralos inxustos e humillantes para Alemaña e pretende desenvolver a súa teoría do espazo vital, o Lebensraum a través do Anschluss ou unión de Austria, os Sudetes e Polonia ao territorio alemán.

Alemaña tiña uns 80 millóns de habitantes, o dobre de Francia e pretendía Hitler que se convertise nunha potencia mundial. Tamén proclama a superioridade da raza aria e levará a cabo unha persecución e exterminio dos xudeos, entre outros grupos que consideraba indesexables ou inimigos do estado coma eran os xitanos, homosexuais, os testigos de Xehová ou os comunistas.

Chamberlain por Gran Bretaña e Daladier por Francia tentan a paz pero terminan por aceptar algo inaceptable, a cesión de territorios checoslovacos a cambio de que Alemaña non reclamase máis territorios, pero nada máis lonxe da realidade. Hiltler invadirá Checoslovaquia.

A URSS é a derradeira potencia que se opón a Alemaña. Hitler prepara unha maniobra que culminará cunha sinatura dun pacto xermano-soviético, a pesar de que o comunismo era acérrimo inimigo de Hitler. Stalin pretendía facerse cos países bálticos e parte de Polonia e vía neste pacto unha oportunidade de expansión e de non agresión mútua.Sen nada que temer por parte dos EE.UU e da URSS Hitler decide destruir o corredor do Danzig, unha das medidas tomadas no Tratado de Versalles e que lle daba saída ao mar a Polonia. Gdansk (Danzig en alemán) foi una localidade xestionada pola Sociedade de Nacións e hoxe unha das cidades importantes de Polonia (algo así coma o Bilbao polaco) e lugar onde se fundou, nos seus asteleiros, o famoso sindicato Solidariedade. Hitler decide lanzar a súa invasión de Polonia e recuperar o Danzig o 1 de setembro do 1939. Dous días máis tarde, o 3 de setembro, Gran Bretaña e Francia decláranlle a guerra a Alemaña. A sorte estaba botada.Comentarios