II GUERRA MUNDIAL: COMENTARIO DE TEXTOS

Seguindo os modelos para o comentario de textos neste enlace, comenta o seguinte:

"1.-A autoridade en Alemaña será exercida, segundo as instruccións dos seus respectivos gobernos, polos comandantes de Xefe das Forzas Armadas dos EE.UU, do Reino Unido, da URSS e da República Francesa, actuando cada unha ou conxuntamente na súa propia zona de ocupación (...).
3.- Os obxectivos da ocupación de Alemaña (...) son:
I.- O desarme (...) e a dismilitarización completa de Alemaña e a eliminación ou control de tódalas industrias alemanas que puidesen servir para a producción de guerra (...).
II.- inculcar ao pobo alemán a convicción de que sufríu unha derrota militar total e que non pode escapar á responsabilidade das desgracias que provocou (...).
III.- A supresión do partido Nacionalsocialista e as organizacións afiliadas ou que estean baixo o seu control (...)
4.- Tódalas leis nazis que (...) establecían discriminacións (...) serán derogadas (...).
5.- Os criminais de guerra (...) serán detidos e sometidos a xuízos (...).
7.- A educación alemana será controlada de forma que se elimine completamente as doutrinas nazis e militaristas e que se permita o feliz desenvolvemento das doutrinas democráticas."


Comunicado da Conferencia de Postdam. Berlín 2 de agosto de 1945

Indica ademáis quen son as tres persoaxes que aparecen sentadas na seguinte imaxe:

Imaxe Wikimedia Commons

Comentarios