O MILAGRE XAPONÉS


Xapón en sido nestas últimas semanas noticia pola catástrofe ocurridas tralo terremoto e maremoto. Hoxe o segue a ser por mor da central nuclear de Fukushima.

O motivo deste post non é falar da actualidade, senon do que se coñece en historia coma "o milagre xaponés". Xapón (日本 Nihon o Nippon, oficialmente 日本国 Nihon-koku o Nippon-koku, literalmente o país da orixe do Sol) é un país insular do lonxano oriente. Situado no Pacífico, está formado por catro illas principais que forman a case totalidade da superficie do país, un 97%. O 3% restante está repartido entre case 7.000 pequenas illas. Neste estado pouco máis grande que a metade de España, ocupa o 10º lugar mundial en poboación con máis de 126 millóns de habitantes. Ten un grave problema demográfico xa que o seu índice de natalidade baixou a 1,3 fillos por muller e a esto se lle engade que ocupa o 3º posto mundial de poboación máis lonxeva, cunha media de idade de 82,07 anos. Esto supón un grave problema para o futuro do seu sistema de pensións e a escaseza de man de obra a medio prazo. Tende en conta que Xapón conta cunha dura política de inmigración que non facilita moito a solución deste problema.

Trala IIGM, Xapón sairá derrotado e cunhas perdas humanas e económicas considerables, algo impensable para os nipóns tan só unhas décadas atrás, cando o seu imperio era aparentemente sólido.

Tralo remate da guerra, o Xapón será ocupado entre o 1945 e coa sinatura do Tratado de San Francisco no 1952 se lle porá fin e uniranse ao bloque occidental liderado polos EUA.


  • Resume brevemente nun cadro as características (económicas, políticas e sociais) dende a ocupación liderada polo xeneral McArthur no 1945 ata que no 1955 se fusionan os dous principais partidos (liberais e progresistas) nun único denominado Partido Liberal Democrático, que gobernou Xapón case que ininterrumpidamente ata o 2007. De todos os países capitalistas, foi Xapón o que tivo un maior crecemento económico. Fíxate na seguinte gráfica e analiza o período comprendido entre 1955 e 1971 entre EUA e Xapón e o resto do mundo.

Crecemento da economía mundial, norteamericana e xaponesa


Unha vez observada a gráfica responde ás seguintes cuestións:


Comentarios