A MECA POR DENTRO


O Profeta Mahoma é o líder relixioso que inspirou e fundou o Islam. Un dos preceptos básicos ou piares é a peregrinación á Meca, ou Hajj. Poucos son os musulmáns que non dan resposta a este precepto.

A Meca coa Kaaba ou casa de Deus.

O Hajj ou peregrinación do Islam leva a millóns de musulmáns á Meca, situada na costa oeste de Arabia Saudí, a lo menos unha vez nas súas vidas sempre e cando a súa economía e a saúde llo permita. Esta peregrinación consta de varios rituais e cerimonias que evocan pasaxes da vida de Abraham.

O visionado do documental, A Meca por dentro, ten como obxectivo fundamental achegar os ritos que rodean á peregrinación para os non musulmáns e o respecto a outras formas de expresión relixiosa.

Obxectivos:
  • Reflexionar sobre la importancia dos rituais en xeral e dos rituais islámicos en particular.
  • Coñecer ónde se celbra o Hajj e compar cos lugares santos para os cristiáns católicos.
  • Entender os rituais específicos do Hajj.
  • Valorar a diversidade das tradicións das distintas relixións.
  • Comprender a importancia que ten para os crentes o feito de asisitir á peregrinación.
  • Identificar semellanzas co catolicismo.

Actividades: Vai ao seguinte enlace e achega as túas respostas nos comentarios.


Comentarios