COORDENADAS XEOGRÁFICAS

"Arriba, un pouco máis á esqueda....!" ¿Lembrades? Agora xa falamos con máis propiedade. "Ao Norte, cara ao oeste". Exacto no noroeste. Aínda nos falta precisar con maior exactitude e para iso empregamos as coordenadas xeográficas que son ese conxunto de liñas imaxinarias que envolven á Terra no sentido dos meridianos e os paralelos.Penso que quedou ben claro e así o demostráchedes. Insiro un pequeno video para reforzar os contidos e comparto o xogo da pesca para que o teñades dispoñible. Algúns quedáchedes con gañas de seguir faenando...
(t.02 coordenadas xeográficas_1112.act)

Comentarios