OURENSE NO XIX: I

Ao longo do s.XIX a nosa cidade mantívose prácticamente inalterable respecto do seu entramado medieval e non será ata finais dese século cando a vella Auria inicie o seu despegue cara ao desenvolvemento urbano.
Todavía neste século se conservaban as portas da cidade, pero serían derrubadas paulatinamente ata desaparecer todas (na actualidade consérvanse unhas pedras da Porta da Aira). No 1837 derrúbase, por exemplo, a Porta da Burga, a Porta da Aira e a da Horta do Concello.

Situación das portas derrubadas no 1837

Ourense no XIX seguía a ser básicamente rural cun nulo desenvolvemento industrial. A esta situación habería que engadir o illamento da cidade que non dispuña de vías de comunicación axeitadas coas outras capitais galegas ou do resto da península. Será no 1863 cando se abra a carretera de Villacastín (despois Xeneral Franco e hoxe rúa do Progreso).

Rúa Progreso (antigaa Xral. Franco e Cta. de Villacastín) Á esquerda o Hotel Roma (hoxe Galerías Roma)
Tamén nese misno ano 1863 inícianse as obras do ferrocarril que rematarían no 1881. Anteriormente, no ano 1856 realizouse o proxecto da liña Zamora-Ourense realizado por Práxedes Mateo Sagasta e que non chegará ata o 1958.
Estación de Ourense no 1938. Sobre os muros carteis propagandísticos do bando nacional.

Deixo algunhas actividades para que reforcedes os contidos do tema.

Comentarios