GUIA DO OCIO NO OURENSE MEDIEVAL EN PROCESO

Comezamos esta semana a traballar coa "Guía do ocio no Ourense medieval". Fíxose na primeira sesión a distribución de grupos de forma libre. Tralo chuvia de ideas e posterior  debate dentro de cada grupo sobre a forma de orientar o seu traballo,  comezouse a elaborar os primeiros bocetos do que será o traballo e o alumnado comezou a procura de información.Esta é a primeira actividade que facemos cos ordenadores do Proxecto Abalar, entre outras cousas porque acaban de chegar coma quen dí, polo que á primeira oportunidade que tivemos xa lle estamos a dar uso.

As primeiras conclusións deste traballo colaborativo, ata o de agora, son moi positivas. Este método de ensino-aprendizaxe permítenos que un grupo de estudantes se enfronten a un reto para o cal teñen que deseñar un proxecto de traballo, chegar a acordos e tomar decisións. Ante a inicial inseguridade, a medida que fomos avanzando o traballo, perocíbense máis seguros e totalmente inmersos na tarefa. Todos os membros do grupo síntense útiles porque todos poden e deben contribuír.Algunhas valoracións recollidas trala sesión 2:


  • O alumnado participa activamente do proceso ensino-aprendizaxe.
  • Valóranse as distintas contribucións dos membros de grupo e as propostas de outros grupos.
  • Apréndense técnicas que lles están a permitir solventar as pequenas dificultades que van xurdindo.
  • Eu convírtome ao mesmo tempo en aprendiz porque tamén aprendo do propio alumnado.
  • O alumnado está involucrado no seu propio aprendizaxe.
  • Percíbese unha maior motivación naquel alumnado con dificultades no seu aprendizaxe.
  • O alumnado aprende mellor cando é partícipe do propio proceso.
  • Están a aprender máis do que se lles podería ensinar pola vía tradicional de clase maxistral.
  • Teñen a percepción de que todos son necesarios para elaborar o traballo e que ninguén terá éxito se non o teñen en conxunto.

Comentarios

Anónimo dixo…
hola Guede somos de 2A,el trabajo de la guía medieval era para mañana o para el lunes?