A GUIA DO OCIO NO OURENSE MEDIEVAL

Xa está dispoñible a guía para comezar o traballo sobre o Ourense medieval. O obxectivo principal encuádrase dentro dun xeral que é o de recoñecer á cidade de Ourense coma un gran espazo de aprendizaxe. A cidade ábrese coma unha aula aberta con múltiples posibilidades que están por descubrir para o noso alumnado. Entre os obxectivos específicos para esta fase do traballo son os seguintes:

 • Explicar a revitalización medieval da cidade de Ourense e o posterior crecemento a partir do vilar. (Competencia social e cidadá)
 • Identificar as principais actividades urbanas do Ourense medieval. (Competencia social e cidadá)
 • Distinguir os principais grupos da sociedade ourensá medieval. (Competencia social e cidadá)
 • Relacionar os distintos grupos da sociedade ourensá e comprender os seus distintos modos de vida. (Competencia social e cidadá)
 • Coñecer a distribución da cidade medieval ourensá, rúas, prazas, portas e principais edificios. (Competencia do coñecemento e interacción co mundo físico)
 • Comprender como cambiou o espazo urbano medieval. (Competencia espacial)
 • Reflexionar sobre a difusión cultural na Idade Media. (Competencia cultural e artística)
 • Comprender a relación que houbo entre o crecemento da cidade e o desenvolvemento da artesanía e o comercio na cidade. (Competencia social e cidadá)
 • Entender o contexto histórico e social a partir dos datos obtidos. (Competencia aprender a aprender)
 • Elaborar textos propios que inclúan vocabulario axeitado. (Competencia en comunicación lingüísitca)
 • Comprender,  analizar e interpretar os datos atopados. (Competencia dixital)
 • Sintetizar os datos. (Competencia no tratamento da información)
 • Estimular o pensamento crítico do noso alumnado para idear conclusións e xustificalas. (Competencia da atonomía e iniciativa persoal)

Comentarios