DÍA DA MULLER ¿TRABALLADORA?

Doodle de Google para o 8 de marzo do 2012

Hoxe 8 de marzo é o día internacional da muller ¿traballadora? Recentemente no telediario escoitaba os derradeiros datos obtidos dun informe da Comisión Europea que comparaba a homes e mulleres no mundo laboral con varios indicadores para a reflexión. Algúns datos:


As mulleres gañan entre un 17 e un 22% menos que os homes segundo o INE (Instituto Nacional de Estatísitica), chegando a ser un 27,2% menos en Navarra. En datos absolutos as españolas cobran menos en tódolos sectores das actividades económicas en comparación cos varóns.

Por outra parte, o incremento de mulleres con titulación superior non supuxo unha vantaxe senón todo contrario. A maior formación peor remuneración. Pese a que as mulleres representan na actualidade un 59% das novas titulacións universitarias a súa formación non se ve recompensada. Cando eu estudiaba a carreira na facultade de Santiago, a porcentaxe de homes e mulleres titulados e tituladas superiores estaba en torno ao 70-30%, é dicir de cada 10 títulos 7 eran para os homes e 3 para as mulleres. Na actualidade a tendencia invertiuse.

Existe todavía a chamada segregación laboral. As mulleres tenden a desempeñar traballos en sectores que están peor remunerados.A nosa sociedade aínda mantén estereotipos do pasado a pesar de que se están dando pasos para eliminalos. A conciliación laboral coa vida familiar afecta en maior medida ás mulleres que se ven obrigadas a interrumpir a súa traxectoria profesional para o cuidado dos fillos. E un largo etcétera.

Sempre nos queda o mundo da arte. A muller foi sen dúbida unha fonte inesgotable de inspiración para os artistas (¿cántas mulleres arquitectas, escultoras ou pintoras coñeces?). O seguinte video recolle unha secuencia a través de 90 obras o cincocentos aniversario dos retratos femininos na arte occidental realizado por Philip Scott Johnson. Unha vez visualizado atrévete a realizar o test que vos propoño.
UN PEQUENO TEST SOBRE ARTE

 

Comentarios