A SEMANA TRÁXICA E A ESCOLA MODERNA

No 1912 estableceríase un protectorado hispanofrancés na zona de Marrocos, correspondéndolle a España a zoa do Rif. Esta fórmula admitía un doble poder, por un lado o local en mans dun jalifa, o representante do sultán e pola parte española un alto comisario. Estamos pois a conmemorar centenario  do protectorado de Marrocos.

A presenza española neste territorio estivo mal vista e foi atacada polos locais organizados en cabilas. A derrota do exército español no chamado Barranco do Lobo ocasionou numerosas baixas que pronto provocou un movemento de protesta popular.

Esta movilización popular orixinada en Barcelona no mes de xullo do 1909 iniciouse en forma de folga que derivou nunha revolta popular nas rúas. O goberno de Maura decidíu establecer o Estado de guerra e reprimir violentamente esta revolta. Entre as condeas a morte destacaba na aula a de Francisco Ferrer Guardia, o fundador da Escola Moderna.

Ferrer i Guardia detido pola Guardia Civil, momentos antes do seu fusilamento.


Con este acontecemento culminei o feito histórico coñecido como a Semana Tráxica o cal trouxo como consecuencia inmediata que o rei Afonso XIII disolvese as Cortes e traspasase o goberno aos liberais.
Un dos feitos salientables foi precisamente o fusilamento de Ferrer i Guardia quen baseou o seu proxecto de Escola Moderna en 10 puntos básicos.

Ferrer i Guardia. Imaxe: Wikipedia1.- Coeducación de sexos.


2.- Coeducación de clases sociais.


3.- Hixiene da escola e do alumnado.


4.- Contacto coa Natureza.


5.- Educación a través do xogo.


6.- Traballos manuais.


7.- Laicismo e antiautoritarismo (tamén polas circunstancias antimilitarismo).


8.- Estudo de Ciencias, Astronomía, Filosofía e Historia.


9.- Corresponsabilidade alumnado, profesorado e titores.


10.- Nin exames, premios ou castigos.


Comentarios