EXPERIENCIAS #SEMANA_01: WORKSHOP UNIVERSO

O luns 17 foi a presentación do curso. Non tiven moitas sesións cos distintos niveis salvo con 1º de ESO cos que xa tiven tres. Os inicios de curso son sempre moi similares e seguen  unha mesmas rutinas. Os matices o dan as novas caras do alumnado, a súa maduración e as novas estratexias que tentamos empregar para facer da acollida algo novedoso.Tras unha presentación de todos, falamos dos mínimos de convivencia, os contidos a desenvolver ao longo do curso e tamén dos famosos criterios de cualificación. Comezamos a camiñar xuntos.

Imaxe Iain Blake
Neste curso potenciaremos unha sistemática de portfolio (e-portfolio con algúns alumnos) e rúbricas. Unha vez feita a avaliación inicial e metidos en materia, temos xa unha experiencia na que xa estamos a traballar.

WORKSHOP O UNIVERSOPor que worshop (taller) como estratexia pedagóxica?

Traballo nun centro concertado relixioso das Siervas de San José cun carisma ben definido onde o taller é un elemento importante do noso quefacer diario. A súa fundadora Santa Bonifacia, muller sinxela, fai do seu taller un lugar de acollida para a muller traballadora na España do XIX.O taller como estratexia facilita non só a aprendizaxe senon tamén as relacións mestre-alumnado e os propios rapaces e rapazas dentro do proceso de ensino-aprendizaxe. Unha apaixoante viaxe de ida e volta onde o mestre pasa a ser un guía-acompañante e o alumnado constructor do seu propio coñecemento. Ao longo desta semana que comeza desenvolveremos diferentes actividades das que vos irei amosando o proceso.

Fonte da imaxe: enlace

Comentarios