VISOR DE CONSTELACIÓNS

Continuamos ao longo desta semana coas actividades relacionadas co Workshop do Universo e poñer fin a esta primeira unidade do curso. O taller alíñase cun obxectivo recollido na etapa de ESO, o de potenciar os proxectos colaborativos e cooperativos. O meu compañeiro Xerardo suxeríu un proxecto que é "A constelación do mes".


Nós fixemos un pequeno matíz e ampliamos o traballo. Decidinme a colaborar nesta proposta porque encaixa perfectamente no currículo e na temporalización, pero sobre todo porque como estratexia pedagóxica o Taller aportounos una dinámica de traballo moi eficaz de cara á asimilación dos contidos coma na creación dun clima de convivencia na aula moi positivo.

Na sesión do mércores día 26 de setembro elaboramos un visor de constelacións e o xoves 27 comezamos cos carteis de exposición. Na entrada de hoxe amosareivos a parte dos visores. De elaboración sixela e de resultados espectaculares.


Na próxima entrada amosareivos o proceso desenvolto na aula.

Comentarios