ALGÚNS FUMOS NENOS

"A infancia ten as súas propias maneiras de ver, pensar e sentir; nada hai máis insensato que substituílas polas nosas." Jean Jacques Rousseau

Algúns fumos nenos, outros non o son nen o poderán ser. En pleno século XXI os nenos e nenas seguen a ver os seus dereitos vulnerados. O vindeiro martes 20 de novembro celébrase o día internacional da infancia. Dende o ano 1954 a Asemblea Xeral da ONU recomendou a celebración deste día a tódolos países na data que decidisen (resolución 836-IX). O motivo do 20N débese a que nun 20 de novembro do ano 1959 aprobou a Declaración dos Dereitos do Neno. En España esta celebración coincide co 15 de abril sendo o 20 de novembro a data internacional que escolle a ONU.

Escultura aos Dereitos da Infancia en Viena, Austria. Fonte: Wikipedia

No curso de 4º de ESO andamos inmersos no tema da Revolución Industrial. Amosounos avances no mundo agrícola, no demográfico, tecnolóxico e tamén no eido das comunicacións. Entre as múltiples consecuencias negativos que analizamos na aula,  quixera salientar o da explotación infantil. A pesar de que temos un día sinalado contra o traballo infantil (o 12 de xuño) encáixanos perfectamente co tema que estamos a traballar sendo perfectamente compatible. En definitiva trátase de loitar polos dereitos da infancia en particular de dos dereitos humáns en xeral.

Imaxe. enlace

A primeira entrada do blog para este curso 2012-2013 incluíu unha serie de imaxes que nos poden servir para o debate e a reflexión.

Preparade un estudo comparativo da explotación infantil durante a Revolución Infantil e as formas de explotación actuais. Amáis do estudo comparativo, anotade que dereitos da infancia se están a vulnerar na actualidade, incorporade un mapa mundi que resalte as zoas do planeta con maior índice de explotación infantil analizando as causas e evidencias das mesmas. Por último establece unha serie medidas ou consecuencias que afecten ás persoas, industrias e gobernos que vulneren os dereitos dos nenos e que presentariades ante a Asemblea da ONU. O formato é de libre elección e o tempo máximo de exposición é de 5 minutos para o formato audiovisual ou de 8 minutos para as exposicións orais.


A Declaración consta de 54 artículos agrupados por grandes temas que deberedes contemplar. Incluide imaxes que contrasten realidades opostas. Os dereitos principais que se inclúen son os seguintes:


  • Igualdade.
  • Protección.
  • Identidade e nacionalidade.
  • A ter casa, alimentos e atención.
  • Educación e a atención aos disminuidos.
  • Ao amor dos pais e da sociedade.
  • A xogar.
  • A recibir axuda.
  • A non ser abandoado ou explotado.
  • A crecer en solidariedade, comprensión e xustiza.

Comentarios