DERIVA CONTINENTAL CON DAVID GUETTA


Comezamos o traballo da análise das formas da Terra. Unha vez recoñecidos os continentes e as capas da Terra, conceptos que o meu alumnado xa tiña claro da etapa de Primaria (avaliación incial), damos as primeiras nocións sobre a Teoría da Deriva Continental de Alfred Wegener. Comenteilles que neste ano 2012 celebrouse o centenario da súa revolucionaria teoría, concretamente foi un día de Reis do ano 1912. Ese mesmo 6 de xaneiro presenta na Sociedade Xeolóxica Alemana de Frankfurt o seu traballo titulado "Die Herausbildung der Grossformen der Erdrinde (Kontinente und Ozeane), auf geophysikalischer Grundlage" ou "A formación das grandes estruturas da codia terrestre (continentes e océanos) sobre unha base xeofísicas", o xerme do que sería posteriormente a teoría da Deriva Continental.


Alfred Wegener na expedición a Groenlandia no 1930

Ao observar o mapamundi, decatámonos que África e Sudamérica son como dúas pezas dun xigantesco quebracabezas, pero ¿estiveron algunha vez realmente unidas?  O que hoxe damos por sentado e parece unha clara evidencia foi, a principios do século XX, unha revolucionaria teoría rexeitada durante moitos anos pola comunidade científica internacional.

Visionamos na aula este video do DJ francés David Guetta titulado "Without you" (Sen ti) que conta coa colaboración do cantante norteamericano Usher. As caras do alumnado sen saber de qué ía todo isto foi realmente espectacular.Unha vez visto o video, reaaprtímonos en grupos de catro alumnos/as e poñémonos no papel do produtor (persoa responsable de convertir unha idea inicial nun video, neste caso musical e buscar a financiación), guionista do video (persoa que desenvolve a idea), director do videoclip (persoa que converte o guión en imaxes) e o DJ. Facemos unha primeira chuvia de ideas sobre o que viron no video, que recurso se emprega para captar a atención e cal é o sentido do mesmo. Agora escoitamos o mesmo tema pero tomamos as seguintes imaxes:


  • ¿A que se están a referir as seguintes imaxes?
  • ¿Que sabemos desas imaxes?
  • ¿Cal creedes que é a intención do director do videoclip?
Imaxe Matt Hutchinson

A TAREFA

Dividimos a clase en grupos de catro alumnos e alumnas. 

Teredes que redactar un informe acompañado de imaxes, que evidencie e xustifique a disposición actual dos continentes completando a teoría da deriva contienental de Wegener con outras teorías posteriores que considredes oportunas.

Completaredes en primeiro lugar o cadro "PREPARÁMONOS" do voso portfoloio no que iredes poñendo na columna ¿que sabemos do tema? todo aquelo que teñades claro e na ¿que necesitamos saber para redactar o informe? o que consideredes necesario para acadar o obxectivo da tarefa.

Faredes, despois de completar o "preparámonos", un mapa mental que será fundamental para  reparto das tarefas de procura de información dentro do voso grupo.

Empregaremos os portátiles do Proxecto Abalar para achegar toda aquela información que deberedes organizar, interpretar e tirar conclusións que sean axeitadas ao nivel. Nos vos esquezades de gardar os enlaces para citalos ao remate do voso informe no apartado "fontes de información".

Por outra parte, concluiredes cunha valoración persoal que enlace coa idea clave do video, todos somos importantes no mundo ou o mundo non podería existir sen a unión de todos. ¿Que cantaxes tería vivir nun continente único? ¿E cal serían as desvantaxes? Xustificade a resposta.

Comentarios

Anónimo dixo…
Hola profe gustame moito a tua paxina e o traballo está moi ben.
O video quedoute moichulo que pena que te o cancelaran.
Nada mais e unha perta
Anónimo dixo…
Hola profe guede o teu blog e moi bo deverias sair na tele jajajajjajajajajajajaja