A MAN OU A MÁQUINA: MAPAS MENTAIS


Tony Buzan é o gran impulsor da técnica dos mapas mentais no ámbito educativo.Os mapas mentais son representacións gráficas do pensamento que nos permitite organizar as ideas de forma visual. Segundo Buzan o noso cerebro asocia as ideas de forma ramificada, coma unha árbore ou como o plano do casco histórico de Ourense. Vexamos.

Presta atención ao plano da cidade de Ourense na imaxe inferior. Olla á Praza Maior e ás rúas que converxen nela. ¿Que conclusión podes sacar?

Imaxe José Luis Guede

A Praza Maior sería a idea central e as rúas que nos levan a ela as ideas principais, do mesmo xeito que acontece nun mapa mental. Por tanto un mapa mental é un diagrama ou representación de ideas dispostas radialmente a partir dun concepto central.

Algunhas suxestión para a elaboración de mapas mentais:

  • Colocar o papel en sentido apaisado.
  • Acompañar á idea central dunha imaxe representativa.
  • Ideas secundarias no sentido das agullas do reloxio.
  • Empregar cores diferentes.
  • Asociar imaxes e palabras claves.
  • Empregar maiúsculas sobre os conectores.
  • Unha imaxe ou símbolo por cada idea.
  • Emprega a creatividade (diferentes estilos, cores, imaxes, tamaños, frechas, símbolos, etc).
Para unha maior información este manual de Tony Buzan pode ser de axuda.Os mapas mentais cos que xa estades a traballar podedes realizalos "a man ou a máquina". Para a segunda opción recoméndovos alguns sitios que poden ser do voso interés:

BUBBL.USÉ unha ferramenta de rexistro gratuito que permite crear mapas mentais sen iniciar a sesión e gardar o resultado en formato de arquivo de imaxe (.jpeg ou .png). Moi intiuitivo


MAPMYSELF
Ferramenta online para crear mapas mentais. Ten gran parecido á ferramenta de Buzan iMindMap. Pode xerar algo de confusión inicial, está en inglés, pero finalmente os resultados que obtemos son espectaculares. Ten unha pega importante, que a meirande parte das opcións están reservadas para a conta premium que é, por suposto, de pago. Aínda así, pódense realizar mapas sinxelos e logo completalos xa que permite capturar o traballo realizado e gardalo como formato de imaxe.

SPIDERSCRIBE

Apliación para conectar ideas en flash e que permite traballar colaborativamente. Os enlaces poden ser palabras ou ficheiros con distintos tipos de arquivos (imaxes, sons, etc). Permite bastante liberdade á hora de conectar os nodos do xeito que queiramos.

FREEMINDÉ un software libre para a realización dos mapas mentais que é preciso descargar. No seguinte enlace atoparedes información de interés que vos axudará con esta ferramenta.

MIND42.COMDe rexistro gratuito, permite a creación de mapas intuitivos e sinxelos.

WISEMAPPING


Outra ferramenta intuitiva que che permitirá crear mapas mentais. ten a posibilidade de crear enlaces a páxinas web. Intuitivo e de fácil manexo.

Existen moitas máis opcións, pero coido que para ir empezando son máis que suficientes. O ideal é que experimentedes con elas, e atopedas aquela coa que máis cómodos vos sintades, pero lembrade que ata que dominedes esta ferramenta pasará algún tempo polo que sempre nos queda a opción "a man" para entregar os traballos no prazo previsto.

Comentarios