OURENSE NA GUERRA DA INDEPENDENCIA


Ponte de Sobradelo. Imaxe: enlace

No mes de xaneiro do 2013 cumpliranse 204 anos da entrada do exército francés na provincia de Ourense. Propóñovos adentrarnos nesta etapa da historia xeral e da nosa en particular.

PROBLEMA

Somos un grupo de reporteiros no ano 1809. Temos que deixar constancia do que está a suceder no ámbito local, nacional e internacional. Precisaremos equipos de traballo no que se deberán repartir os seguintes cargos: redactor das noticias locais e autonómicas, redactor das noticias nacionais, redactor das noticias internacionais, fotógrafo e maquetador. Teremos que recompilar datos sobre a Guerra da Independencia Española, con referencias concretas á provincia de Ourense e a Galicia, sen esquecernos de aportar información de ámbito nacional e internacional.

PROCESODividirémonos en grupos de 5 membros e achegaremos noticias sobre os seguintes puntos da Guerra da Independencia:

- ¿Por que aparece o conflicto? 
- ¿Cal son os estados belixerantes? 
- Principais protagonistas. 
- Quen foi a nosa "Agustina de Aragón" particular de Ourense. 
- O desenvolvemento da guerra en España, Galicia e Ourense. 
- Principais aspectos da guerra: as guerrillas. 
- Consecuencias da Guerra da Independencia en Ourense e Galicia.

TAREFAElaborar un diario sobre a Guerra da Independencia en papel formato DIN A2 ou ben un periódico dixital.

Unha vez teñamos os contidos redactados, deberanse incluir imaxes que sirvan de soporte visual e deseñar a portada do periódico adicada monográficamente ao tema do título proposto. Unha suxestión que vos fago é que olledes ás portadas da prensa diaria cando hai un acontecemento realmente importante e o tratamento que recibe nas mesmas. Este tamén o foi no seu momento.


RECURSOS


Enlaces que poden ser de interés:

Sobre a Guerra da Independencia http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola

Artículos da Guerra da Independencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola

1808-1814
http://www.1808-1814.org/

A reconquista de Vigo
http://vimeo.com/4711810

A Guerra en Xinzo e Allariz
http://www.1808-1814.org/frames/framcola.html

A guerra no Barco de Valdeorras
http://www.albergueria.es/sigloxix.htm

A derrota galega de Napoleón
http://www.lavozdegalicia.es/hemeroteca/2006/05/28/4812799.shtml?idioma=galego

Cartas entre Extremadura e Galicia
http://www.cronistadebetanzos.com/trabajos/badajoz.pdf

Máis sobre a Guerra
http://enlamemoria.iespana.es/Independencia/indep1.htm

A Guerra no Morrazo
http://moana.servidores.net/libros/reconquista.txt

Cronoloxía da Guerra - http://www.forohistoria.com/cronologia.html

Agustina de Aragón
http://www.forohistoria.com/tebeos/agustinadearagon.pdf

Máis tebeos sobre a Guerra
http://www.forohistoria.com/tebeos.html

Diario de Cádiz
http://www.forohistoria.com/prensa/diariodecadiz.pdf
AVALIACIÓN
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVD_XeVDSQcW2iMdJ58BsfRUkxpDQip3eInIgHQekEWPu41yRIUMPtBALHMA

Para avaliar o resultado final terase en conta tanto o traballo individual (TI) coma colectivo (TC).

BAIXO (1-2 Ptos) TI - Escasa achega de información. Mala presentación e baixa colaboración e participación co grupo. TC - Escasa coordinación do traballo entre os membros do grupo. Resultado final pobre.

REGULAR (3 Ptos) TI - Achega información de forma errónea. poca colaboración co grupo. TC - Algún membro non participa e coopera como debera perxudicando ao bo rendemento do grupo.

BO - (4 Ptos) TI - Achega información correcta pero é escasa. TC - Boa organización e cooperación entre os membros do grupo, pero o resultado final non é suficientemente claro.

MOI BO - (5 Ptos) TI - Achega a información correcta, ben presentada e organizada. Amplia e concisa. TC - Moi boa organización e cooperación. Toma de decisións consensuadas e rápidas. Claridade da exposición e domino das ferramentas informáticas.
CONCLUSIÓN


Realizarase unha mesa redonda sobre o tema. Posta en común das dificuldades atopadas e as solucións que se deron á hora de elaborar o traballo. Resumir o proceso e a propia avaliación do traballo.  Os traballos exporanse na aula ou serán publicados no blog.

Comentarios

Muy interesante la propuesta. Me parece que te la voy a copiar, pero creo que será para otro tema.

Un saludo
Jose Luis Guede dixo…
Muchas gracias José Luis, está a tu disposición. Ya contarás cómo vas a "tunear" esta propuesta. Saludos.
José Luis: Feliz aninovo. Non o coñecía o teu magnifico blog. Paso a referencialo en Iniciarte http://artenoafonsox.blogspot.com.es/
Jose Luis Guede dixo…
Moitas grazas Antonio. É un pracer. Feliz Aninovo tamén. Seguímonos pois. Unha aperta.